Anestezi Teknikeri Ne kadar Maaş Alır? (GÜNCEL)

Anestezi teknikeri, cerrahi bir işlem öncesinde hastanın ağrı ve acı duyusunu ortadan kaldırmak için çeşitli ilaçları ve tıbbi alandaki gazları hastaya vererek anestezi işlemini uzman doktor sorumluluğunda anestezi işlemini başlatma, cerrahi işlem sırasında sürdürme ve sonlandırma için gereken işlemleri yapan bir sağlık teknikeridir.

Anestezi Teknikeri Ne İş Yapar?

Anestezi teknikeri yapılacak olan cerrahi işlemlerin öncesinde her türlü hazırlığı yapan kişidir. Anestezi teknikeri; bir tıp uzmanı olarak cerrahi işlemler öncesinde doktor ve hemşireye yardımcı olur. Anestezi ekipmanlarını kurarlar. Anestezi ekipmanlarının kullanılması ve ilaçların hazırlanması durumunda anestezi uzmanına yardım eder. Cerrahi işlem bittikten sonra ekipmanlarının hepsinin iyice temizlenmesini sterilize olmasını sağlarlar. Ameliyat öncesinde hastanın sağlık durumuna bakar ve anestezi için riski olup olmadığını inceler. Hastanın ameliyata hazır hâle getirilmesini sağlar ve ameliyat esnasında hayati belirtileri tespit eder. Hastaların ameliyat öncesinde odalarından ameliyathaneye ve ameliyat sonrasında da ameliyathaneden hastanın odasına rahat ve güvenilir şekilde taşınmasına yardım eder.

Anestezi Teknikeri
Anestezi Teknikeri

Anestezi Teknikerinin Mesleki Görevleri Nelerdir?

Anestezi teknikeri, ameliyatın öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında anestezi uzmanına yardım eder ve kendisine verilen görevleri yerine getirir. Anestezi teknikerinin görevleri şunlardır;

 • Anestezi işlemi öncesinde ilaçları hazırlar, gerekli ekipmanları hazırlar. Ekipmanların, hastanın cerrahi işlem sırasında mikrop kapmaması için sterilize edilip edilmediğini kontrol eder.
 • Hastayı yapılacak olan cerrahi operasyondan bir gün önce gerekli muayeneyi yaparak dosyaları inceler.
 • Cerrahi işleme hazırlanan hastanın genel sağlık faaliyetlerini inceler. Hastanın cinsiyeti, kilosu ve boyuna göre uygulanacak olan narkoz işlemini ayarlar.
 • Hasta cerrahi işleme hazır bir hale gelince cerrahi işlemi yapacak olan doktora haber verir.
 • Cerrahi işlemlerin sırasında hastanın durumunu ve hayati bulgularını adım adım izler.
 • Hastaya gerekli tıbbi solunum tüplerinin yerleştirilmesi için anestezi uzmanına yardımcı olur.
 • Anestezi sonrasında tek kullanımlık maddeleri çıkarır ve ekipmanların sterilize edilmesini sağlar.
 • Anestezi için gerekli olan ekipmanların stoklarını kontrol eder, ekipmanların stokları bitmişse stokun temin edilmesini sağlar.
 • Bozulan anestezi araçlarını ilgili olan departmana rapor hazırlayarak iletir.
 • Anestezi uzmanının verdiği talimatlara uyarak hasta bakımını sağlar.
 • Gaz kaynaklarının bağlantılarını, oksijen ve azot tüplerinin bağlantılarını ve dolu olup olmadığını kontrol eder.
 • Anestezide kullanılacak olan tüm cihazları ve ekipmanları anesteziye uygun bir şekilde olmasını sağlar.
 • Anestezi uygulamasının her aşamasında hastaya ilişkin olan anestezi kayıtlarını tutar.
 • Anestezi işlemine ait olan bilgileri anestezi uzmanı ile paylaşır.
 • Anestezi maliyetlerini ilgili formlara işleyerek kaydını tutar.
 • Anestezi teknikeri tüm bu işlemler sırasında ve sonrasında hasta mahremiyetine sadık kalmalıdır.
OKU  Savcı Ne Kadar Maaş Alır? (GÜNCEL)

Anestezi Teknikerinin Çalışma Ortamları

Anestezi teknikerleri özel ve devlet hastanelerinin ameliyathanelerinde ve yoğun bakım ünitelerinde görev alırlar. Çalışma ortamlarında ise anestezi uzmanı, ameliyatı gerçekleştiren cerrah ve ameliyathanedeki bütün ekip ile iletişim halinde olurlar. Çalışma ortamları hijyenik, kapalı ve iyi aydınlatılan bir yerdir.

Anestezi Teknikeri Nasıl Olunur?

Anestezi teknikeri olmak isteyen bireyler, anestezi protokollerine iyi bir şekilde hâkim olmadırlar. Acil durumların esnasında kalp masajı gibi hayat kurtaracak işlemleri bilip uygulayabilmelidir. Anestezi teknikeri olmak için, üniversitelerin iki yıllık eğitim programlarında bulunan ‘’Anestezi’’ ön lisans programında eğitim alma ve mezun olma şartı bulunur. Anestezi teknikeri tıp eğitimi almazlar. Anestezi teknikeri hem devlet hastanelerinde hem de devlet hastanelerinde çalışabilirler. Anestezi teknikeri olarak devlet hastanesinde çalışmak için KPSS sınavında genel olarak 80 ve üzeri bir puan almaları gerekir. Özel hastanelerde çalışmak için genellikle herhangi bir sınava girmeye ihtiyaç duyulmaz.

Anestezi Teknikerliğinde Hangi Eğitimler Alınır?

Anestezi teknikeri olmak isteyen adaylar üniversitelerde 2 yıllık anestezi bölümünü bitirmelidir. Bu bölümün eğitimleri içerisinde fizyoloji, biyoloji, temel anestezi bilgileri, anatomi, farmakoloji, cerrahi hastalıklar ve işlemler, tıbbi terminoloji gibi çeşitli dersler bulunur.

Anestezi Teknikeri Olmak için Hangi Özelliklere Sahip Olmak Gerekir?

Anestezi teknikeri yoğun stres ortamlarında çalışmayı ve stresi kontrol altında tutmayı iyi bilmesi gerekir. Anestezi uzmanına yardımcı olarak detaylara odaklanarak çalışması beklenir. Anestezi teknikeri el ve göz koordinasyonuna sahip olmalıdır. Ekip halinde ya da bireysel halde çalışma ortamına adapte olması gereklidir. Erkek anestezi teknikeri adayları için askeri bir yükümlülüğü bulunmaması, askeri görevini yerine getirmiş, tecil etmiş olması ya da askerlikten muaf olması gerekir. Testler için kullanılan elektrikli cihazları kullanmayı iyi bilmelidir.

Acil durum prosedürlerine hâkim olmalı ve kalp masajı gibi hayatı kurtarabilecek uygulamaların bilgisine sahip olmalıdır. Anestezi ekipmanlarını hareket ettirebilecek fiziksel yeteneklere sahip olunmalıdır. Denetimler ile verimli bir şekilde çalışabilmelidir. Anestezi teknikeri çalışma sırasında ilk başta özellikle anestezi uzmanı olmak üzere, cerrah ve ameliyathanedeki tüm ekip ile iyi iletişim halinde olması gereklidir.

Ayrıca bunların yanı sıra anestezi odasını düzenleyerek organize etmeli ve gerekli olan bakımları yapmalıdır. Anestezi teknisyeni aynı zamanda anestezi uzmanı ile iş birliği içinde olarak kişiselleştirdiği klinik işlemlerin planlarını geliştirirler.

Anestezi Teknikerliğini Kimler Yapabilir?

Anestezi teknikeri olmak isteyen adayların başta biyoloji olmak üzere fen bilimlerine ilgisi olmalıdır. Sorumluluk alma duygusunun gelişmiş olması, çok dikkatli, tedbirli ve hijyenik kurallara uyum sağlayarak hijyenik olmaya özen gösteren, kararları hızlı verebilme ve iyi iletişim kurma yetkisine sahip olması gerekir. Ekip ruhuna önem vermeli ve gerektiğinde de bireysel halde çalışabilme yeteneği olmalıdır. Bazen stresli koşullarda çalışacağını bilmeli ve bunu yönetmeyi iyi bilmelidir.

Anestezi Teknikerleri İçin İş İmkânları

Anestezi teknikerleri, sağlık kuruluşlarında görev alır. Hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde iş bulabilirler. Devlet hastanelerinde fazla sayıda anestezi teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır.

OKU  Sitrülin Malat Kullanım Rehberi

Anestezi teknikerlerinin iş bulma olasılığı yüksek olan meslekler arasındadır. Anestezi teknikerliği ihtiyacı hastane sayılarının artışı ile ameliyathanelerde fazlaca aranılan personeller halindedir. Özellikle özel hastanelerde anestezi uygulamalarına hâkim olan, hasta memnuniyetlerine önem veren ve sorumluluk sahibi olan anestezi teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Anestezi teknikerliğine duyulan bu ihtiyaç gelecek yıllarda da artarak devam edebilir.

Anestezi Teknikeri Maaşları

Anestezi teknikeri çalıştıkları sağlık kurumuna göre maaşları değişim gösterir. En düşük anestezi teknikeri maaşı 5 bin 500 liradır. Anestezi bölümünden yeni mezun olan bir anestezi teknikeri devlet hastanesinde yaklaşık 5 bin 850 TL maaş alır. Anestezi teknikeri yıllar boyu bu işte tecrübe edinerek tutulan nöbetler ve bazı diğer unsurlar ile anestezi teknikeri maaşı yaklaşık olarak 7 bin 750 TL alabilir.

Özel hastanelerde görev alan anestezi teknikerlerinin maaşları yaklaşık 5 bin 500 TL ve 6 bin 700 TL arasındadır. KPSS sınavı ile atanamayan anestezi teknikerleri özel hastanelerde sözleşme koşuluyla çalışabilirler. Ayrıca her hastane il, ilçe, varsa geçmişte görev aldığı hastaneler ve aktif çalışma gösterilen yıllar; alınan bu maaş için değişim gösterir.

Anestezi teknikerleri özel kuruluşlarda çalıştıkları süre zarfına göre maaşları yükseliş gösterebilir. 1 ile 5 yıl arası çalışan anestezi teknikeri maaşı 5 bin 500 TL ile 6 bin 700 TL arasında iken 10 yıl ve üzeri çalışan bir anestezi teknikerinin maaşı 8 bin 200 TL ile 9 bin 600 TL arasında değişim gösterir.