Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı başvuruları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) internet sitesi üzerinden veya SGK il müdürlüklerine şahsen başvurarak yapılabilecektir.

Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı Başvuru Şartları

Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı başvurusunda bulunabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

  • Ölen kişinin sigortalı veya emekli olması,
  • Dul için; ölen eşle en az 1 yıl evli olmak ve evliliğin ölümle sona ermiş olması,
  • Yetim için; ölen anne veya babanın sigortalı veya emekli olması ve çocuğun 18 yaşından küçük olması veya öğrenci olması,
  • Ölüm aylığı için; ölen kişinin ölümünün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olması.

Gerekli Belgeler

Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı başvurusunda bulunmak için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerekir:

Başvuru formu,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Ölen kişinin ölüm belgesi,
Ölen kişinin sigortalı veya emekli olduğuna dair belge,
Dul için; evlilik cüzdanı fotokopisi,
Yetim için; doğum belgesi veya öğrenci belgesi,
Ölüm aylığı için; iş kazası veya meslek hastalığı raporu.
Başvuru Süreci

Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı başvuruları, SGK’nın internet sitesi üzerinden veya SGK il müdürlüklerine şahsen yapılarak yapılabilir.

İnternet üzerinden başvuruda bulunmak için, SGK’nın internet sitesine giriş yaparak “Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı Başvurusu” bölümüne tıklamak gerekir. Daha sonra, başvuru formu doldurulmalı ve gerekli belgeler sisteme yüklenmelidir.

Şahsen başvuruda bulunmak için, SGK’nın il müdürlüğüne giderek başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri teslim etmek gerekir.

Başvurular, SGK tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlandırılır. Başvuru sahibine, başvurusunun kabul edilip edilmediği ve kabul edildiyse maaşının ne zaman bağlanacağı bildirilir.

Önemli Notlar

Dul, Yetim ve Ölüm Maaşı başvuruları, ölen kişinin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapılmalıdır.
Dul maaşı alan kadınlar yeniden evlendiğinde maaşları kesilir.
Yetim maaşı alan çocuklar 18 yaşına geldiklerinde veya öğrenciliklerini bitirdiklerinde maaşları kesilir.
Ölüm aylığı alan kişiler, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışamayacak duruma geldiklerinde maaş almaya devam ederler.

Yetim Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Yetim maaşı, ölen sigortalı veya emeklinin çocuğuna bağlanan bir aylıktır. Yetim maaşı, çocuğun yaşına ve ölen kişinin kazancına göre hesaplanır.

Yetim maaşı hesaplamasında kullanılan formül şu şekildedir:

Yetim maaşı = (Ölen kişinin aylık kazancının %75’i) x (Çocuğun yaş katsayısı)


Çocuğun yaş katsayısı ise şu şekilde belirlenir:

0-7 yaş arası çocuklar için: 0,50
7-15 yaş arası çocuklar için: 0,75
15-18 yaş arası çocuklar için: 1,00
18 yaşından büyük ve öğrenci olan çocuklar için: 1,25
Örneğin, ölen kişinin aylık kazancı 5.000 TL ve çocuğun yaşı 10 ise, yetim maaşı şu şekilde hesaplanır:

OKU  Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yetim maaşı = (5.000 TL x %75) x 0,75 = 2.812,50 TL


Yetim maaşı, çocuğun 18 yaşına gelmesine veya öğrencilik hayatının sona ermesine kadar ödenir. Çocuk 18 yaşından sonra öğrenimine devam ederse, yetim maaşı 25 yaşına kadar ödenmeye devam eder.

Yetim maaşı hesaplamasında kullanılan ölen kişinin aylık kazancı, ölüm tarihindeki prime esas kazancıdır. Prime esas kazanç, brüt ücretin yanı sıra ek ödemeler, ikramiyeler ve mesai ücretlerini de içerir.

Yetim maaşı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır. Zam oranı, memur maaş zammı oranına eşittir.

Ölen kişinin eşi hayatta ise, dul maaşı ve yetim maaşı şu şekilde hesaplanır:

Dul Maaşı

Dul maaşı, ölen kişinin aylık kazancının %50’si oranında hesaplanır. Ancak, dul maaşı alan kişinin başka bir geliri varsa, dul maaşı bu gelirle birlikte %75’i geçemez.

Yetim Maaşı

Yetim maaşı, ölen kişinin aylık kazancının %25’i oranında hesaplanır. Ancak, ölen kişinin eşi hayatta ise ve dul maaşı alıyorsa, yetim maaşı ölen kişinin aylık kazancının %12,5’i oranında hesaplanır.

Örneğin, ölen kişinin aylık kazancı 5.000 TL ve eşi hayatta ise, dul maaşı ve yetim maaşı şu şekilde hesaplanır:

Dul Maaşı

Dul maaşı = (5.000 TL x %50) = 2.500 TL


Yetim Maaşı

Yetim maaşı = (5.000 TL x %12,5) = 625 TL


Dul maaşı ve yetim maaşı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır. Zam oranı, memur maaş zammı oranına eşittir.

Dul maaşı alan kadınlar yeniden evlendiğinde maaşları kesilir. Yetim maaşı alan çocuklar 18 yaşına geldiklerinde veya öğrenciliklerini bitirdiklerinde maaşları kesilir.

Ölüm Maaşı Nedir?

Ölüm maaşı, sigortalı veya emeklinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmesi halinde hak sahiplerine bağlanan bir aylıktır. Ölüm maaşı, ölen kişinin kazancına ve hak sahiplerinin sayısına göre hesaplanır.

Ölüm maaşı almaya hak sahibi kişiler şunlardır:

Ölen kişinin eşi,
Ölen kişinin çocukları,
Ölen kişinin anne ve babası,

Ölüm maaşı hesaplamasında kullanılan formül şu şekildedir:

Ölüm maaşı = (Ölen kişinin aylık kazancının %75’i) x (Hak sahiplerinin sayısına göre belirlenen oran)


Hak sahiplerinin sayısına göre belirlenen oranlar ise şu şekildedir:

  • Eş ve çocuklar varsa: %75
  • Sadece eş varsa: %50
  • Sadece çocuklar varsa: %50
  • Sadece anne ve baba varsa: %25
  • Sadece kardeşler varsa: %25

Örneğin, ölen kişinin aylık kazancı 5.000 TL ve eşi ile iki çocuğu varsa, ölüm maaşı şu şekilde hesaplanır:

Ölüm maaşı = (5.000 TL x %75) x %75 = 2.812,50 TL

Ölüm maaşı, hak sahiplerine eşit olarak dağıtılır.

Ölüm maaşı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır. Zam oranı, memur maaş zammı oranına eşittir.

Ölüm maaşı, hak sahiplerinin ölümü, yeniden evlenmesi veya çalışma hayatına girmesi gibi durumlarda kesilir.

OKU  İzmirim kart bakiye sorgulama