Köye Dönüş Hibesi Nedir? Nasıl Alınır?

Devlet, kırsal yaşamı kalkındırmak, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla “Köye Dönüş Hibesi” adıyla yeni bir hibe imkanı oluşturmuştur. 2022 yılında başlayan ve halen devam eden bu destek, şehirde yaşarken köye geri dönmek isteyen kişilere yöneliktir. Kırsaldan büyük kentlere göç edip uyum sağlamakta zorlananlar için cazip bir fırsat olan bu model, kırsal üretimi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektedir.

Köye Dönüş Devlet Desteği

Köye Dönüş Projesi, şehirlerde iş bulma zorluğu çeken gençler için kırsal kalkınma hedefiyle maddi hibe desteği sağlamaktadır. Bu projeyle köye kesin dönüş yapmak isteyen üreticilere ve çiftçilere, finansal sıkıntıların üstesinden gelmeleri için yaklaşık 30 bin TL hibe desteği sunulmaktadır. Destek, özellikle tarım ve hayvancılık alanlarında üretim yapacaklar için büyük önem taşımaktadır.

Köye Dönüş Projesi kapsamında verilen hibe desteğiyle yapılan yardımlar şunları kapsamaktadır:

 • Hayvancılık: Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı kümes hayvanı ve ipekböceği yetiştiriciliği.
 • Tarımsal Üretim: Fide, fidan, süs bitkisi, kültür mantarı üretimi, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği ve meyve bahçesi tesisi.

Köye Dönüş Desteği Kimlere Verilir?

Köye Dönüş Hibesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşacak olanlar için tasarlanmıştır. Destek, özellikle genç çiftçilere ve şu alanlarda faaliyet göstereceklere verilmektedir:

 • Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Tavuk çiftliği ve diğer kanatlı hayvan yetiştiriciliği
 • Kapalı meyve bahçeleri ve yenilikçi tarım üretimi
 • Süs bitkisi ve fidan yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı yetiştiriciliği
 • Tıbbi ve aromatik bitki üretimi
 • Sera ile tarımsal üretim

Proje kapsamında hayvancılıkla uğraşacaklara 40 koyun ve 300 koyun hibe edilmesi planlanmaktadır.

Köye Dönüş Desteğinden Yararlanmak İçin Neler Gerekli?

Köye Dönüş Hibesi’nden yararlanmak için en önemli kriter, yapılacak işin projelendirilmiş olmasıdır. Devlet, desteğin en doğru kişilere ulaşmasını sağlamak amacıyla bu işi profesyonelce yapacak kişilerin projelerini sunmalarını istemektedir.

Köye dönüş desteği için gerekli şartlar şunlardır:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Başvuru sahibinin herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması
 • Güncel düzenli SGK gelir kaydı olmaması
 • Başvuru sahibinin 18-41 yaş aralığında olması
 • Esnaf veya zanaatkar odalarında kaydı olmaması (yani vergi mükellefi olmamak)
 • Başvuru sahibinin herhangi bir örgün eğitim programına kayıtlı olmaması (açık öğretim veya uzaktan eğitim hariç)

Kırsala Köye Dönüş Desteği İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • SGK’dan alınacak, herhangi bir iş yerinde çalışmadığını gösteren belge (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)
 • Projenin gerçekleştirileceği arazinin tapusu veya kira sözleşmesi
 • En son mezun olunan okula ait diploma veya okuryazarlık belgesi
 • Güncel ikametgah belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)
OKU  İşyeri Açma ve Girişim Kredisi

Köye Dönüş Desteği İçin Nereye Başvuru Yapılmalı?

250.000 TL’lik hibe desteğinden yararlanmak için gerekli evrakları tamamladıktan sonra, bağlı olunan il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Şehirde yaşayan ve köye geri dönmek isteyenler bu projeye Belediye Başkanlıkları aracılığıyla da başvurabilirler.

Genç Çiftçi Projesi ile Köye Dönüş Hibesi Aynı Şeyler Midir?

Genç Çiftçi Projesi de, tıpkı Köye Dönüş Desteği gibi tarımsal kalkınma desteklerinden biridir. Gençlere köye dönüş hibesi adı altında 250.000 TL hibe, tarım ve hayvancılıkla ilgili üreticilik yapacaklara verilmektedir. Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri üzerinden başvuru yapılabilir. Genç Çiftçi Projesi yerine yeni destek olarak açıklanan Köye Dönüş Desteği’nden gerekli şartları sağlayarak faydalanabilirsiniz.