10 Soruda Etkili Dinleme

Etkili iletişimde «kaynak« diğer bir deyişle konuşan, anlatan kişi açısından önemi herkesçe kabul edilmektedir.. Şüphesiz iletişim faaliyetinde «Alıcı» veya «Dinleyici de en az kaynak kadar önemli bir role sahiptir.

İyi ve etkili bir konuşmacı olabilirsiniz. Acaba iyi bir dinleyici misiniz?

Lütfen aşağıdaki sorulan doğru – yanlış şeklinde cevaplayınız ve daha sonra kendi cevaplarınızı testte verilen cevaplarla karşılaştırınız. Burada 10 Soruda Etkili Dinleme beceriniz ölçülecektir.

Etkili Dinleme ile ilgili 10 Soru:

 • Konuşmacının duygu ve düşüncelerini hissetmeniz ve paylaşımınız daha iyi bir dinleyici olmanızı sağlar.
 • Sizi ilgilendirmeyen bir konuyu dinlemek için daha fazla gayret etmeniz ve dikkat göstermeniz gerekir.
 • Kısa notlar almanız dinlemenizi kolaylaştırır. Uzun notlar dikkatinizi dağıtır.
 • Dinleme faaliyetinde dikkatiniz olgular üzerinde yoğunlaşmalıdır.
 • Etkili bir dinleyici olabilmek için söylenen sözler kadar konuşmacıyı da değerlendirmek gerekir.
 • Aşın dikkatli dinliyor gibi görünmeye çalışmak dinlemenizi zorlaştırır.
 • Konuşmacının kullandığı bazı kelimeler dinlemeyi zorlaştırır.
 • Konuşmacının söylediklerini değerlendirmeden önce konuşmanın tamamen bitmesini beklemek gerekir.
 • Karmaşık ve aşina olunmayan konularda dinleyicinin gösterdiği dikkat, kolay ve aşina olunan konulara nazaran daha fazladır.
 • Dalgınlık, dikkatin dağılması dinleyici için önemli bir sorundur.

10 Soruda Etkili Dinleme

Etkili Dinleme ile ilgili 10 Cevap:

 • Yanlış: En iyi dinleyiciler tarafsız, hislerine kapılmayan kişilerdir. Tüm ilginizin duygusal bir dinleyici şekline dönüşmesine izin vermeyiniz.
 • Doğru: Dinleyicilerin çoğu önyargılı davranarak konunun başında «Bu konu beni ilgilendirmiyor» şeklinde düşünerek dinlemekten vazgeçerler. Her türlü iletişimde size fayda sağlayacak bir takım bilgilerin bulunabileceği gerçeğinden yola çıkın.
 • Doğru: Not alırken sadece anahtar kelimeleri yazıp önemli konulara değininiz. Çok fazla not almak ana fikri kaçırmanıza neden olabilir.
 • Yanlış : Fikirleri kapmaya çalışınız. Olgular sadece fikirlerin ışığı altında anlamlıdır.
 • Yanlış : Konuşmacının elbiselerini, sesini, ifade tarzını dikkate almamaya çalışın. Konuşmacı hakkındaki fikirlerinizin, konuşmacının söylediklerini değerlendirmenizde etkin olmasına izin vermeyin.
 • Doğru: Aşın dikkatli görünmek ilginizi dağıtabilir. Başınızı sallayarak konuşmacıyı onaylayabilirsiniz, ama düşünceleriniz bambaşka bir konuya kayabilir.
 • Doğru : Konuşmacının kullandığı bazı kelimeler dinlemenizi engelleyebilir. Farkında olmadan reaksiyon gösterip dinlemekten vazgeçebilirsiniz. Bunu önlemek için sizde reaksiyon yaratan kelimeleri tespit edin ve bu kelimelerin sizi etkilemesine izin vermeyin.
 • Yanlış : Dinleme sırasında muhakeme yapabilir örnek ve açıklamaları tartışabilirsiniz.
 • Yanlış: Konu zorlaştıkça dinlemek ve dikkati yoğunlaştırmak zorlaşır.
 • Doğru: Konuşmacının anlattıkları sizin için çok ilginç olsa bile çevreden gelen etkenler -insanlar, sesler, rahatsız bir ortam – veya sizden kaynaklanan etkenler – yorgunluk, uykusuzluk – dikkatinizin dağılmasına neden olacaktır.
OKU  Toplantı ve Görüşmelerde Zaman Yönetimi
baskılı ıslak mendil