Etkili Dinlemeyi Engelleyen Unsurlar

İletişim en önemli unsurlarından biri de dinlemedir. İyi bir dinleyici olmazsak karşımızdakini anlayamayıp, başarılı iletişim kuramayız. Burada Etkili Dinlemeyi Engelleyen Unsurlar dan bahsederek kişileri etkisiz dinleyici yapan olumsuz alışkanlıkları 6 başlık altında toplamaya çalışalım.

Sahte Dikkat Göstermek :

Dinleyici olarak çok sık düştüğümüz bir yanılgı vardır. Eğer dikkatle konuşmacıya bakarsak dinleyici olarak bizden bekleneni yerine getirdiğimizi düşünürüz. Aslında bu hareketle kandırdığımız kişi konuşmacı değil kendimizdir. Sahte dikkat göstermek bizi konudan koparır, değerli fikir ve bilgileri algılama olanağından yoksun kalırız.

Konuşmanın Ana Fikrini Ezberleme Çabasında Olma:

Dinleyicilerin yaptıkları hatalardan biri de konuşmanın ana fikrini ve alt başlıklarını anlamak ve akılda tutmaya çalışmak çabasında olmalarıdır. Dinleyici ana başlık ve olguları kapmaya ve ezberlemeye çalışır. Bu arada fikirleri ve önemli konuları dinleyemez olur, çünkü dinlerken ilk yakaladığı ana fikri aklında tutma uğraşı içindedir. Daha önce de değindiğimiz gibi dinleme faaliyetinde ana fikir ve olguların yanı- sıra fikirleri de kapabilmek önemli bir husustur.

Etkili Dinlemeyi Engelleyen Unsurlar

Dinleyicinin Kendisini Yoran Anlaşılması Güç Konulardan Kaçması :

Bu hatalı davranış biçimini zaman zaman hepimiz uygularız. Örneğin televizyonda verilen bir program bize anlaşılmaz geliyorsa genellikle yapılan televizyonu kapamaktır. Bu alışkanlık dinleme yeteneğinin gittikçe azalmasına neden olur. Bu alışkanlığı yenmenin tek yolu kişinin kendini zorlayarak, biraz daha fazla gayret ve dikkat göstererek dinlemeye ve anlatılanı anlamaya çalışmasıdır.

«İlginç değil» Kararını Zamanından önce Vermek:

«İlginç değil» kararım vererek dinlemekten vazgeçmek ve bunu özellikle konuşmanın başında yapmak bizi kötü dinleyici yapan alışkanlıklardan bir tanesidir. «İlginç fikir» kavramı ile faydalı ve «değerli fikir» kavramı özdeş midir? Tabii ki değildir, ama biz bunları çoğu kez özdeşleştirir ve kendimizce dinlememe olayını rasyonalize etmeye, kendimizi temize çıkarmaya çalışırız.

Konuşmacının Konuşma Tarzını ve Dış Görünüşünü Eleştirmek :

Konuşmayı yapan kişinin dış görünüşü sizi olumsuz etkileyebilir veya aksanından hoşlanmayabilirsiniz. Bulduğunuz bu aksaklıklar kişiyi dinlememek için gerekli nedeni oluşturur ve şöyle düşünürsünüz : «Bu şekilde konuşan, kendini ifade eden kişinin fazla söyleyecek önemli bir şeyi olamaz» Şüphesiz kişinin konuşma tarzı dış görünümü sizde bir izlenim bırakacaktır, fakat bu izlenimin size hakim olmasına hatta sizi dinlemekten alıkoymasına izin vermeyin.

Dikkatin Kolayca Dağılması:

Bir konuşmacıyı dinlerken eğer ısrarla ararsanız sizin dikkatinizi dağıtacak bir etkeni kolaylıkla bulabilirsiniz, örneğin açık pencereden gelen gürültü konuşmacının söylediklerini duymanızı zorlaştırabilir, bunun sonucunda «duyamıyorum» kararını vererek dinlemekten vazgeçersiniz.
Eğer iyi bir dinleyici iseniz bu kadar çabuk teslim olmamanız gerekir. Bu durumda yapılması gereken dinlemekten vazgeçmek yerine anlatılanları duyabilmek için biraz daha fazla dikkat göstermek veya ortamın gürültülü olduğu konusunda konuşmacıyı uyarmaktır.

OKU  Yönetimde İletişimin Önemi