Radyoterapi Teknikeri Ne Kadar Maaş Alır? (GÜNCEL)

Yüksek dozdaki radyasyon enerjisinin hastanın vücudunda belirlenen kısımlarında tedavi amacıyla kullanılmasına radyoterapi denir. Radyasyon; parçacıklar ya da dalgalar tarafından taşınabilen özel enerji türüne verilen bir addır. Radyasyon, özel cihazlar sayesinde üretilir. Aynı zamanda da radyoaktif denilen bazı maddeler tarafınca da salınabilir. Radyasyon enerjisi tıp alanında, görüntüleme amacı ile kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılır. Özel cihazlar ile radyasyon; hastalıklı olan organa yönlendirilerek tedavisi sağlanır.

Radyoterapi Nedir?

Canlıların vücutlarında her bölgesinde çıkan kanser hastalıklarında kullanılır. Kanser hastalarının büyük çoğunluğunda radyoterapi uygulaması yapılır. Aynı zamanda bir ilaç tedavisi olan kemoterapi ile beraber uygulanmasıyla hastaların çoğunluğunda tam iyileşme sağlanabilir. Radyoterapi, cerrahi işlemlerin öncesinde tümörü küçültebilir, cerrahi işlemlerin sonrasında da minimum düzeyde kalmış olan kanser hücrelerini temizleyebilir.

Radyoterapi
Radyoterapi

Radyoterapi Teknikeri Nedir?

Radyoterapi teknikeri sağlık kurumlarında bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan gelişmiş seviyedeki teknoloji cihazlarını kullanabilecek olan bilgiye sahip kişilere denir. Radyoterapi teknikeri, doktorun verdiği talimatlar ile hastanın vücudunda belli kısımların filmlerini çekerek cihazlar ile ışın tedavisini uygular. Radyasyon ışınları hastanın vücudunda belirlenen kısımlarda temizlenmesi gereken hücrelerin etrafındaki sağlıklı hücrelerinde zarar görmemesi açısından bir uzman hekimin kontrolünde oldukça dikkatli bir şekilde tedavinin uygulaması yapılmalıdır. Radyoterapi teknikerleri aynı zamanda radyasyon onkologların yardım eder ve hastanelerde sağlık meslek grubunda görev yapar.

Radyoterapi Teknikeri Nasıl Olunur?

Radyoterapi teknikeri olmak isteyen kişiler; sağlık meslek lisesi ve dengi olan liselerde sayısal bölümden mezun olmalıdır. Lise eğitimden sonra Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek 200 ve üzeri puan alarak üniversitede iki senelik ön lisans programlarından radyoterapi teknikerliği bölümünü bitirmelidir. Daha sonrasında sağlık kuruluşlarında görev almak için KPSS’ de ön lisans sınavından iyi bir puan elde ederek devlet hastanelerinde çalışabilir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyen kişiler mülakata girmeleri gerekebilir.

Radyoterapi teknikeri olmanın avantajları oldukça fazladır. Devlet hastanesinde çalışan bir kişinin çalışma saatleri özel kuruma göre düzenlidir. İşe başlama maaşı yüksektir. Devlet kuruluşunda yıllık izin sayıları daha fazladır. Kıdemli bir radyoterapi teknikerinin maaşı fazladır. Radyoterapi teknikerinin çalışma yapacağı alanlar özel kuruluşlarda daha fazladır.

Radyoterapi Teknikerliğinde Hangi Dersler Alınır?

Radyoterapi teknikerliği bölümünde; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İngilizce, Temel Anatomi ve Fizyoloji, Radyasyon Fiziği, Temel Matematik, Radyoterapiye Giriş, Radyobiyoloji, Klinik Set-Up, Tedavi Planlaması, Klinik Radyasyon Onkolojisi, Hasta Bakım Yöntemleri ve İlk Yardım gibi dersler alınmaktadır. Bu dersler sayesinde klinik tecrübesi ile radyoterapi teknikeri, kanser hastalığı teşhis edilirken bilgisayarlı tomografi çekerek onkoloji servislerinde hastaya ışın tedavisi uygulanmasında ve araştırmalarda doktora yardımcı olur.

OKU  PTT Tebligat Sorgulama ve Takibi Nasıl Yapılır?

Radyoterapi Teknikerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Doktor tarafından hasta için belirlenmiş olan vücut bölümlerinin filmini çeker, radyoterapi sırasında hastayı izler, durumunu takip eder, gerekli durumlarda ise ilgili olan görevli doktora ve sağlık fizikçisine haber verir.

 • Işın tedavisi uygulanacak hasta için tedaviden önce kullanılacak olan gerekli cihazların hazırlığını yapar.
 • Doktor tarafından belirlenen hastanın vücut kısımlarına ışın tedavisinin uygulamasını yapar.
 • Kanser teşhisi konulan hastaya aşamalarla bilgisayarlı tomografi çeker, görevli olan doktora filmler hakkında gerekli olan bilgileri verir.
 • Tedavilerde kullanılan cihazların bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.
 • Hastaya uygulanan tedavi süresince gerekli olan takibi yapar.
 • Tedavi alanlarını belirler.
 • Karanlık odada filmlerin banyo edilmesini sağlar.
 • Karanlık odada bulunan cihazların solüsyonlarının değiştirilmesini sağlar.
 • Verilen talimatlara göre hasta için gerekli olan immobilizasyonu gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Hastaların kayıtlarını tutarak arşivler.
 • Cihazlarda oluşan arızalarda cihazın genel bakımından sorumlu olan firma yetkilisine rapor verir.
 • Hastanın dosyasında bulunan tedavi bilgileri ile cihazda bulunan tedavi bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek karşılaştırır, uygun olmayan verileri görevli olan doktora bildirir.
 • Radyoterapi cihazlarını, cihaz kullanma talimatına göre kullanımını sağlar.
 • Cihazda tedaviye alınacak olan hastaların günlük randevularını belirleyerek düzenlemesini yapar.
 • Radyoterapi tedavisi uygulanan hastada meydana gelebilecek sorunlarda görevli doktora bildirir ve doktorun sorunu çözmesi için gerekli olan yardımda bulunur.
 • Herhangi bir durumda radyasyon oluşması hâlinde gerekli olan güvenlik tedbirlerini alır.
 • Hastaya daha sonradan yapılması planlanan tedavilerin aşamaları hakkında bilgi verir.

Radyoterapi Teknikerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Radyoterapi, yüksek enerjili ışınların tedavi amacı ile kullanılmasıdır. Kullanılan ışınlar kanser hücrelerinin üremesi nedeniyle oluşan tümörün DNA’sını bozarak uzman doktorun kontrolünde tedaviyi uygular. Artan teknoloji sayesinde yüksek teknolojili cihazları kullanabilecek yeterli bilgiye sahip yardımcı kişilere olan ihtiyaç bu doğrultuda artacaktır. Radyoterapi teknikeri; hastanelerde onkoloji kliniklerinde ve teşhis merkezlerinde bir sağlık çalışanı olarak görev alabilir.

Radyoterapi teknikeri mesleği bazı nedenler sayesinde zorluklara sahip bir sağlık çalışma alanıdır. Radyoterapi teknikerleri genelde karanlık ve kapalı ortamlarda çalışır. Sürekli olarak X ışınlarına maruz kalabilir. Çalışma saatleri ise kamudaki diğer personeller için haftalık 40 saatlik çalışma geçerli olsa da radyoterapi teknisyenliğinde; radyoloji alanında yapılan bir çalışma olduğu için yönetmelik tarafından 35 saat olarak belirlenmiştir.

Radyoterapi Teknikeri Olmak İsteyen Kişilerin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerekir?

Radyoterapi teknikeri olmak isteyen kişilerin sağlık sektörüne karşı merak duyması, dikkatli ve detayları ihmal etmeyen birisi olması, hastalarla iyi ve etkin bir şekilde iletişim kurabilmesi ve teknik cihazlardan anlaması gerekir.

Radyoterapi Teknikeri
Radyoterapi Teknikeri

Radyoterapi Teknikeri Ne İş Yapar?

Radyoterapi teknikeri, devlet veya özel sağlık kuruluşlarında yüksek teknolojideki cihazları kullanabilecek yeterli donanıma sahip kişilerdir. Görevli olan doktorun verdiği talimatlar ile hastanın vücudunda belirlenen bölgelerin filmlerini çeker ve bu bölgelerin tedavisi için hastanın vücuduna cihaz ile ışın tedavisini uygular.

OKU  evidea müşteri temsilcisi telefon numarası

Radyoterapi teknikeri, kanser hastalarının tedavisi için hazırlanılmasında ve sonrasında multi disipliner bir şekilde ekibin parçası olarak radyoterapi tedavisinin hastaya uygulanmasında sorumlu olan sağlık görevlisidir. Radyasyon ışınları, hastanın önceden tespit edilmiş olan kanserli hücrelerin bulunduğu bölgeye yüksek dozda uygulanır. Ancak tümörün çevresinde bulunan sağlıklı olabilecek hücre dokuları da bu radyoterapi uygulamasına maruz kalabilir. Bu yüzden radyoterapi teknisyeni, görevli olan onkoloji uzmanının verdiği talimatlar doğrultusunda sağlıklı olan dokuların belirtilen tolerans düzeyini geçmemesi için minimum düzeyde hasar ile kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlar.

Hastanelerde günlük olarak uygulanan hastaların tedavi bilgilerini tedavi dosyasına kayıt eder. Cihazlarda oluşan herhangi bir arızada sağlık fizikçisine ve cihazın bakımından sorumlu olan firmanın yetkilisine bildirir. Ayrıca radyoterapi teknikeri bulunduğu birimdeki tedavi ünitelerinde temizliği ve düzeni sağlamakla görevlidir.

Radyoterapi Teknikeri Maaşları Nasıldır?

Radyoterapi teknikerleri maaşları devlet hastanelerine ve özel hastanelere göre değişim göstermektedir. Radyoterapi teknikeri, teknisyen olmadığı için maaşları teknisyenlere göre fazla olabilir. Devlet sağlık kuruluşlarında çalışan radyoterapi teknikerinin aldığı maaş, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, kişinin meslekteki tecrübe yılları, nöbete kaldığı gün sayıları gibi faktörlere göre belirlenir. Radyoterapi teknikeri maaşı en düşük 5 bin 500 TL, en yüksek 8 bin 160 TL’dir. Özel sağlık kuruluşlarında ise maaş durumu kurumdan kuruma göre değişim göstermektedir. Alınan maaş 6 bin TL ile 7 bin TL arasındadır. Bu maaş mesleki tecrübeye göre değişebilir.