Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni, alacaklının alacağını teminat altına alması için borçlu ya da üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine tesis edilen bir ‘”Ayni Hak”tır. Bu ayni hak sayesinde alacaklı, alacağını borçludan tahsil edemediği takdirde, rehnedilmiş gayrimenkulü sattırarak alacağını rahatça tahsil edebilir. Bu bakımdan gayrimenkul rehni bankalar tarafından en çok tercih edilen kredi teminatı türlerinden biridir. Medeni … Devamını oku

Ciro Nedir? Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro İşletmelerin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan önemli kavramlardan biri “ciro”dur. Ciro, bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirlerin toplamını ifade eder. Bu gelirlerin hesaplanması için çeşitli yöntemler vardır ve brüt ciro ile net ciro kavramları da ayrıca dikkate alınır. Bu blog yazısında, ciro kavramının ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve işletme performansına olan etkisi … Devamını oku

İpotek Karşılığı Kredi Nedir?

İpotek Karşılığı Kredi Nedir?

İpotek Karşılığı Kredi sahip olunan gayrımenkulu teminat göstermek amacıyla ipotek edilmesi karşılığında, bankadan kredi kullanma işlemidir. Kredi başvurusu sonrasında ipotek konulacak gayrımenkule ekspertiz yapılır ve banka bu gayrımenkul ekspertiz değeri nin belli oranında kredi kullandırır. İpotek, şahsi bir alacağın teminat altına alınması için tesis edilen ve ayrıca kıymetli evraka bağlanması gerekmeyen bir rehin şeklidir. Bir … Devamını oku

Banka Kredi Teminatları

Banka Kredi Teminatları

Banka Kredi Teminatları bilindiği gibi hem nakdi hem de gayri nakdi kredilerde bankalar belirli bir risk üstlenmektedirler. Bir yandan kâr etme amacıyla ellerindeki fonları kredi olarak dağıtmaya çalışan bankalar, diğer yandan verdikleri kredinin belirlenen vadede faiziyle birlikte geri dönmesini beklerler. Bu işlerliği sağlamak için bankalar, kredi başvurusu yapan şahıs ya da firmalardan bir kredi teminatı … Devamını oku