İpotek Çeşitleri Nelerdir?

İpotek çeşitleri nelerdir sorusuna farklı açılardan bakmak mümkündür.İpoteği, tesisi yönünden iki bölümde inceleyebiliriz. 1 – Kanuni İpotek: Kanundan doğan bir hak olup, Satılan gayrimenkulun bedelini ya da Paylaştırmadan doğan alacakları temin etmek için ya da, Gayrimenkulun inşası sırasında o inşaata malzeme verenler ile bizzat çalışan işçilerin alacaklarını temin etmek için vaz edilen bir ipotek şeklidir. … Devamını oku

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni, alacaklının alacağını teminat altına alması için borçlu ya da üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine tesis edilen bir ‘”Ayni Hak”tır. Bu ayni hak sayesinde alacaklı, alacağını borçludan tahsil edemediği takdirde, rehnedilmiş gayrimenkulü sattırarak alacağını rahatça tahsil edebilir. Bu bakımdan gayrimenkul rehni bankalar tarafından en çok tercih edilen kredi teminatı türlerinden biridir. Medeni … Devamını oku

Ciro Nedir? Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro İşletmelerin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan önemli kavramlardan biri “ciro”dur. Ciro, bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirlerin toplamını ifade eder. Bu gelirlerin hesaplanması için çeşitli yöntemler vardır ve brüt ciro ile net ciro kavramları da ayrıca dikkate alınır. Bu blog yazısında, ciro kavramının ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve işletme performansına olan etkisi … Devamını oku

Banka Kredi Teminatları

Banka Kredi Teminatları

Banka Kredi Teminatları bilindiği gibi hem nakdi hem de gayri nakdi kredilerde bankalar belirli bir risk üstlenmektedirler. Bir yandan kâr etme amacıyla ellerindeki fonları kredi olarak dağıtmaya çalışan bankalar, diğer yandan verdikleri kredinin belirlenen vadede faiziyle birlikte geri dönmesini beklerler. Bu işlerliği sağlamak için bankalar, kredi başvurusu yapan şahıs ya da firmalardan bir kredi teminatı … Devamını oku

baskılı ıslak mendil