Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro, “Kambiyo senetlerinde mevcut olan bir hakkı bir başkasına devretmek amacıyla senet hamilinin, yazı ile tespit ve imzasıyla teyit ettiği bir beyandır.” Ancak, ciro ile birlikte kıymetli evrakın da ciro edilen şahsa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kıymetli senet, elden ele para gibi dolaşma, dolayısıyla da bir kredi teminatı olma imkanım kazanmaktadır. Senet karşılığı kredi kullanımında, senedin ciro edilmesi gerekmektedir.

Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?
Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro, şarta bağlı yapılamayacağı gibi kısmi bir ciro yapma imkanı da bulunmamaktadır. Ciroyu ;

  • Şekil bakımından,
  • Amaç bakımından,

bir sınıflandırmaya tabi tutabiliriz.

Kıymetli senetlerin cirosunda, aşağıdaki hususlara çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

A) Şekil Bakımından Ciro :

– Tam Ciro :

Senedin kime devredildiği belirtilerek yapılan ciro şeklidir. Bu ciro şeklinde, senedin kime devredildiği senedin arkasına yazılır ve altı imzalanır. Böylelikle ciro edilen şahıs senedin arkasında ismen belirtilmiş olur. Örneğin, “Cengiz Konuk’a ödeyiniz” ibaresi yazılarak imzalanır.

– Beyaz Ciro :

Senedin arkasına ciro edilen şahıs belirtilmeden, sadece imzalanarak yapılan ciro şeklidir. Burada ciro edilen, başka bir deyişle senedin teslim edildiği kişi senedin arkasında belirtilmemiştir. Arkası imzalanarak tedavüle çıkmış olan bu senet kimin elinde ise, o senet sebebiyle hak sahibi olan kişi de odur.

Bu durumda hamil:

  • Ciro imzasının üstüne, kendi adını ya da bir başkasının adını yazarak doldurabilir. Yani beyaz ciroyu tam ciro haline çevirebilir.
  • Ciro edeceği şahsın ismini yazarak altını imzalayabilir. Yani beyaz cirodan sonra tam ciro yapabilir.
  • Hiç bir isim yazmadan ve kendisi de imzalamadan, senedi bir başkasına teslim edebilir. Bu şekilde senet sebebiyle sorumluluktan kurtulmuş olur. Zira senet arkasında bu şalısın ismi ve imzası bulunmamaktadır.

B) Amaç Bakımından Ciro :

Senedin hangi amaçla ciro edildiğinin ciro şerhinde belirlenmiş olması gerekir. Böylelikle cironun hangi amaçla yapıldığı anlaşılmış olur.

– Temlik Cirosu:

Senette yazılı olan hakkı, ciro edilen kişiye devretmek amacıyla yapılan cirodur. Temlik cirosunda senetteki bütün haklar yeni malike geçer. Ciro edilen kimse, senedi yeni bir temlik cirosu ile ciro edebileceği gibi rehin cirosu ya da tahsil cirosu da yapabilir.

“Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?” üzerine 2 yorum

  1. Birisine hatır senedi vermiştim oda başkasına ciro etmiş şimdi senedimi geri alma imkanım varmı?

  2. Senet cirosuyla kredi almak istiyorum tavsiye edeceğiniz yer varmı
    Senetle kredi verenler mail adresimden bana ulaşsın.

Yorumlar kapalı.