Grup Özellikleri Nelerdir?

Grup terimi, sayısı yüzyüze ilişkileri ve etkileşimi mümkün kılabilecek ve engellemeyecek kadar, genellikle 2 ila 20 kişilik bir topluluğu ifade eder. (Faaliyet üstlenen gruplar en iyi işi grup üyelerinin sayısı 10’dan az ise görürler). Grup sayısı 12’ye ulaşınca genellikle grup daha küçük birimlere bölünür.

Grup Özellikleri Nelerdir? Grupta «doğallık» egemendir. Bireyler grup içinde kendilerini «doğal« bir rolde, yani rahat hissederler, çünkü grup belirli hedeflere varma amacıyla ussal ve serbestçe seçilen bir temel üstüne kurulmuş bir topluluktur. Bireylerin yönetim tarafından tayini yoluyla oluşan gruplarda, örneğin iş gruplarında ise doğallık zamanla, «grup» ruhu oluştukça belirir.

Bireyler grup içinde kendilerini «doğal» bir rolde, yani rahat hissederler.

Sürekli birlikte olma ve etkileşim sonucu grup üyeleri birbirlerinin düşünce sistemi ve duygusal yapısını tanımaya ve anlamaya başlarlar. Bunun sonucunda olaylara diğerlerinin açısından bakabilme kendisini başkalarının yerine koyabilme yeteneği gelişir ve bağlılık artar.

Grup Özellikleri Nelerdir?

Gruplar üyelerine standartlara uymaları için belirli ölçüde baskı yaparlar. Böyle bir baskı davranışı denetleyici ve bireyleri grup normlarına bağlayıcı rol oynar. Baskının gücü bir üyeyi kabul etmeme ya da gruptan çıkarma şeklinde olur.

Bir grup teşkil eden bireyler arasında “sosyal uzaklık” asgari düzeydedir. Büyük bir toplulukta çalışan kişiler ilişkilerinde «mesafeli» veya «resmi» olabilirler. Ancak grup bünyesinde oluşmuş küçük gruplar açısından durum farklıdır. Grup üyeleri birbirleriyle ilişkiye girmek durumundadırlar.

OKU  Grup ve Örgüt Nedir?
baskılı ıslak mendil