Grup ve Örgüt Nedir?

Grup modern toplumun odak noktasıdır. Ailesi, oturduğu apartmanın yönetim kurulu, futbol oynadığı mahalle takımı, iş yerinde çalıştığı servis ve benzeri çeşitli grupların üyesi olan birey; aidiyet, kendisine saygı, ortak başarı gibi sosyal ihtiyaçlarını ancak grup ilişkileriyle tatmin edebilir. Grup birey için bir özdeşlik noktası, toplumla arasındaki köprüdür.

Grup dinamizmi ve grup davranışları örgüt yönetimini yakından ilgilendiren bir konudur. Çünkü, işlerin büyük bir bölümü iş grupları ile başarılır ve bu gruplar birey davranışlarını örgüt açısından olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bireyin örgütün amaçlarına, öndere, göreve ve diğer ilişkilere karşı tutumu, büyük ölçüde, ait olduğu grup tarafından belirlenir.

Grup Nedir?

Bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen, Grup özdeşliği ve sınırlarının bilincinde, Etkileşim ve dayanışma halinde, Birtakım ortak değerlere sahip kişilerden meydana gelen oluşumdur.

İlginizi Çekebilir: İyi İlk İzlenim Bırakmanın 9 Adımı

Gruplaşmanın amacı nedir

Grupların amaçları çeşitli olabilir. Bir işi başarmak, ortak zevkleri paylaşmak, üyelerine belirli çıkarlar temin etmek, toplumun herhangi bir kesimine yardım sağlamak, haberleşmek gibi nedenlerle gruplar oluşabilir, önemli olan amacın ortak ve tüm grup üyelerince benimsenmiş olmasıdır.

Öte yandan, bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş her insan topluluğu grup değildir. Ortak bir amaç için bir araya gelmiş olsalar dahi kişilerde bir ” biz ” düşüncesi oluşmamışsa grup değil ancak bireyler topluluğu sayılırlar.

Grubu oluşturan kişilerin psikolojik olarak birbirinin varlığından haberdar ve bir grup oluşturduklarının bilincinde olmaları gerekir. Bir konferans izlemekte olan bir topluluk, bir uçakta seyahat etmekte olan yolcular grup sayılmazlar. Çünkü, psikolojik olarak kendilerini grupla özdeşleştirmiş bir grup olduklarının bilincine varmış değildirler.

Grup ve Örgüt Nedir?

Grup ve Örgüt Nedir?

Aslında, ” biz” düşüncesinin varlığı da toplulukları grup yapmak için yeterli değildir. Örneğin büyük bir departman bireylerinde ” Biz …. Müdürlüğüyüz ” bilinci olmasına karşın bir grup özelliği taşımayabilir. Gruplarda «biz» düşüncesinin yanı sıra etkileşim ve dayanışma vardır.

Etkileşimin temel unsuru yüz yüze ilişkiler yani karşılıklı konuşma ve dinlemedir. Bununla birlikte yazma, okuma yoluyla hatta sadece mimikler veya jestlerle, kısacası, bir anlam aktaran herhangi bir haberleşme tarzıyla etkileşim oluşur. Örneğin, bir çalışan işyerine ünlü bir kişinin geldiğini öksürerek diğerlerine belirtebilir. Grup dinamizmini yaratan etkileşimdir. Etkileşim olmasa grup birbirinden habersiz ve hareketsiz bir insan yığınına dönüşür.

Kişi grup içinde tanınma, üyelik, statü, sosyal güvenlik ve destek bularak psikolojik bir gereksinme olan kişiliğini kanıtlama arzusunu gerçekleştirir. Bu ödüllere karşılık grup üyesi grup birliğini sağlamak ve üyeliğini sürdürmek için genellikle bazı isteklerinden özveride bulunur; örneğin grubun bir üyesi hasta olduğunda bir diğer üye onun yerini doldurmak üzere fazla çalışma yapar. Bu şekilde işbirliği ve dayanışma doğar.

Grup ortak bir iş üstünde çalıştıkça etkileşim artar. Etkileşimin artması ve sürekliliği giderek ortak tutumlar ve değerler geliştirmeye başlar. Söz konusu ortak değerler sistemi önceleri grubun temel faaliyetlerine ilişkin olarak belirir.

«Biz burada böyle çalışırız« felsefesi oluşur. Bir serviste matbuaların klasifikasyonu, mektupların yazılış tarzı, müşteri ilişkileri, diğer çalışanlara karşı takınılan tavır söz konusu ortak anlayış tarafından belirlenir. Sonraları ortak değerler grup üyelerinin sadece temel faaliyetlerine ve işe ilişkin bakış açısını belirlemekle kalmayıp giderek özel zevklerini, iş dışındaki yaşantılarını hatta yaşam ilişkilerini etkilemeye kadar uzanır.