GSS İptal Etme İşlemi Nasıl Yapılır? GSS İptal Dilekçesi Örneği

Genel Sağlık Sigortası ya da GSS, zorunlu bir sağlık sigortasıdır. Bu sebeple, GSS iptali söz konusu olduğunda kişilerin geçerli bir neden sunmaları şarttır. 25 yaşını geçmiş kişilerin prim ödemesi zorunlu olan Genel Sağlık Sigortası, belli durumlarda kişilerin çıkmasını zorunlu kılmaktadır. GSS iptal etme işlemi çoğunlukla tercih edilmese de ya da gerçekleştirmesi çok kolay olmasa da belli durumlarda GSS iptali söz konusu olabilmektedir. Bu noktada, eğer siz de GSS iptal etme işlemini merak ediyorsanız veya aklınızda GSS iptali ile ilgili sorular varsa yazımızı okuyarak aklınızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

GSS
GSS

GSS İptal Etme İşlemi Nasıl Yapılır?

Genel Sağlık Sigortası iptal etme işlemi isteğe göre gerçekleşmemektedir. GSS zorunlu bir sağlık sigortası odluğu için geçerli bir neden olmadıkça iptali de mümkün değildir. Sigortanın iptali için belli başlı gerekliliklerin sağlanması şarttır. Kişiler, işe başladıkları zaman sisteme yatırılan sigorta primlerinin Genel Sağlık Sigortası’nı etkilediğini düşünerek iptal başvurusunda bulunmasalar da GSS iptali için bazı şartların yerine gelmesi zorunludur. GSS iptali ya sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleşir ya da geçerli bir nedene sahip olan bireylerin başvurusu ile gerçekleşir. Bu noktada, GSS iptal ettirmek isteyen kişilerin doldurması gereken bir dilekçe mevcuttur; GSS iptal dilekçesi olarak da bilinen bu dilekçe doldurulduktan sonra yetkili makama iletilmelidir.

GSS İptal Ettirme Dilekçesi

GSS iptal dilekçesi, eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Bu dilekçede yer alması gereken bölümleri şöyle özetleyebiliriz:

 • Dilekçenin üst kısmında, başvuru sahibinin TC kimlik numarası, adı, soyadı ve benzeri bilgileri yer almaktadır. Kimlik bilgileri de bu bölümde yer alacaktır, kişinin anne ve babasının isimleri, doğum tarihi ve benzeri bilgiler de bu bölüme yazılmalıdır.
 • İkinci bölümde ise sigortayla ilgili bilgiler yer alır. GSS iptal ettirme işleminin nedeni, iptal ile ilgili görüşler, GSS girişinin ne zaman ve hangi kurumlar tarafından yapıldığı ve benzeri bilgiler Sosyal Sağlık Kurumu’nun internet sitesi üzerinden ve e-devlet üzerinden edinilip bu bölüme girilmelidir.
 • Dilekçeyi SGK’nın internet sitesinden indirebilecekleri için başvuru sahiplerinin bu dilekçede bulunan her soruya eksiksiz bir şekilde cevap vermeleri gerekmektedir. Dilekçenin eksik doldurulması durumunda başvurunun onaylanmaması ihtimali fazlasıyla yüksektir.

GSS İptal Dilekçesi Nereden Alınır?

GSS iptal dilekçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden temin edilebilmektedir. Bu siteye giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan portal bölümüne girerek sırasıyla şu işlemleri yapmalısınız:

 • SGK seçeneğine tıklayınız,
 • Çalışan, çalışmayan, emekli seçenekleri karşınıza çıkacak; buradan sizi tanımlayan seçeneğe tıklayınız,
 • Karşınıza başvurular, form ve dilekçeler gibi seçenekler çıkacaktır; buradan form ve dilekçeler seçeneğine tıklayarak bir sonraki sayfaya ilerleyin,
 • Çıkan sayfadan formlara tıklayarak GSS İptal Formu seçeneğini seçin.
OKU  Scalping Nedir? Scalp Ne Demek?

GSS İptali İçin Gerekli Şartlar

GSS iptali söz konusu olduğunda belli şartların karşılanıyor olması gerekmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi GSS zorunlu bir sigorta olduğu için iptali fazlasıyla detaylı bir işlemdir. Eğer yeterli nedenler gösterilmezse söz konusu başvuru kabul edilmeyecektir. GSS İptali için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru sahibi kişinin 4/A, 4/B ya da 4/C sigortalısı olup bu şekilde bir iş bulması,
 • Başvuru sahibi kişinin özel vakıflara ait olan Emekli Sandığı sigortasına tabi olması,
 • Başvuru sahibi kişiye 60 yaş aylığının bağlanması,
 • Başvuru sahibi kişiye 2330 sayılı Nakdi Tazminatlar kanunu kapsamında aylık bağlanması,
 • Başvuru sahibi kişiye 2022 sayılı kanundan yararlanarak özürlü aylığı bağlanması,
 • Başvuru sahibi kişinin harp malullüğü veya terörle mücadele kapsamında aylık almaya hak kazanmış olması,
 • Başvuru sahibi kişinin köy koruculuğu yapıyor olması,
 • Başvuru sahibi kişiye köy koruculuğundan dolayı aylık bağlanması,
 • Başvuru sahibi kişinin 2913 sayılı kanun kapsamında dünya sporları ile ilgili bir alanda milli olması, olimpiyat ve Avrupa şampiyonası kapsamında kişiye sporcu aylığı bağlanması,
 • Başvuru sahibi kişinin herhangi bir sigortalılık statüsünden aylık veya gelir elde edilmesi,
 • Başvuru sahibi kişinin ikametgahın yurt dışına nakledilmesi,
 • Bağ-kur emeklisinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında sağlık yardımı almaya hak kazanması,
 • Ölüm nedeniyle çıkış,

Yukarıda belirtilen hallerde kişiye Genel Sağlık Sigortası iptali hakkı verilmektedir ancak iptal işlemi otomatik olarak gerçekleşmemektedir. Bu sebeple kişilerin bir dilekçe ile GSS iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Öğrencilerin GSS İptal İşlemi

Öğrenciler, GSS iptal işlemi yapmak için ilk olarak en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ziyaret etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin adlarına çıkan GSS borcunu e-devlet üzerinden öğrendikleri takdirde bu işlemi gerçekleştirerek borcun silinmesini sağlamaları mümkündür. Kişilerin borç iptali yapmaları için öncelikle öğrenci olduklarını ispatlamaları gerekmektedir. Söz konusu ispatı yaptıktan sonra adlarına çıkan borç silinecektir.

İtiraz işleminin bağlı oldukları SGK İl ve İlçe Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin bu işlem için müdürlüğe kimlik belgesi ve öğrenci belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ellerine kağıt geçmemiş olan öğrenciler, eğer GSS borçlarını e-devlet üzerinden ya da başka bir şekilde öğrenmişlerse yine en yakın İl ve İlçe Müdürlüğü’ne giderek iptal işlemini gerçekleştirebilirler.

Yurt Dışında Yaşayan Kişilerin GSS İptal İşlemi

Yurt dışında yaşayan kişiler de aynı şekilde yurt dışında bulundukları süre boyunca çıkan GSS borcunu başvuru yoluyla iptal ettirebilirler. Bunun için yapmaları gereken şey aynı öğrencilerin yaptığı gibi öncelikle çıkmış borca itiraz etmeleri gerekmektedir. Ondan sonra pasaportlarında yer alan giriş ve çıkış tarihleri kapsamında olan borçları silinecektir. Bu noktada kişilerin belirtilen süre içerisinde yurt dışında bulunduklarını kanıtlamaları için pasaportlarında giriş ve çıkış tarihlerinin bulunması büyük önem arz etmektedir. Zira, eğer yurt dışında bulunduklarını kanıtlayamazlarsa o zaman iptal işlemi de gerçekleşmez.

OKU  Ciro Nedir? Senet Cirosu Nasıl Olur?

Askerlik Döneminde GSS Borcu İptali

Askerlik döneminde çıkan GSS borcunun iptali için de aynı şekilde itiraz gerekmektedir. Bu durumda kişilerin borç çıkan dönemde askerde olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Kişilerin yapılacak kontrol sonucunda borç çıkan dönemde asker oldukları kanıtlandığı takdirde GSS borçları iptal edilecektir.

Ailesi Üzerinden Sigortalı Olan Kişinin GSS Borcu İptali

Kişinin ailesinin üzerinden sigortalı olduğu dönem kapsamında çıkan sigorta borcu da aynı şekilde başvuru ile silinmektedir. Bu noktada kişinin ailesinin hangi kurum tarafından, ne şekilde sigortaya dahil edildiğini bildirmesi gerekmektedir. GSS iptal başvurusunda bulunduktan sonra başvuru değerlendirilecek ve eğer kişinin ailesi üzerinden sigortalı olduğu kanıtlanırsa GSS borcu silinecektir.

baskılı ıslak mendil