limited şirket hisse devri değer artış kazancı nasıl hesaplanır?

Limited şirket hisse devri değer artış kazancı, limited şirket hisselerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançtır. Bu kazanç, elden çıkarılan hisselerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark olarak hesaplanır.

Limited şirket hisse devri değer artış kazancı hesaplanırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 • Hisselerin alış bedeli: Hisselerin alış bedeli, hisselerin satın alındığı tarihteki gerçek bedeli olarak kabul edilir. Hisselerin alış bedeli, fatura, dekont gibi belgeler ile kanıtlanabilir.
 • Hisselerin satış bedeli: Hisselerin satış bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı tarihteki gerçek bedeli olarak kabul edilir. Hisselerin satış bedeli, tapu, dekont gibi belgeler ile kanıtlanabilir.
 • Endeksleme: Hisselerin alış bedeli, elden çıkarıldığı tarihteki endeks değerine göre endekslenebilir. Endeksleme, hisselerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı azaltır.
 • İstisna: Limited şirket hisse devri değer artış kazancı, 2023 yılı için 58.000 TL’ye kadar istisnadır. Bu tutar, her bir şirket ortağı için ayrı ayrı hesaplanır.

Limited şirket hisse devri değer artış kazancı hesaplandıktan sonra, vergiye tabi tutulur. Vergi oranı, elde edilen kazancın miktarına göre değişir.

Limited şirket hisse devri değer artış kazancı hesaplanırken, vergi kanunları dikkate alınmalıdır. Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, değer artış kazancı hesaplamasını etkileyebilir.

Limited şirket nedir?

Limited şirket, bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan, sermayesi belirli olan ve ortaklarının sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan şirket türüdür. Limited şirketler, anonim şirketlerden daha az işlem maliyeti gerektirir ve daha kolay yönetilebilir. Limited şirketler, Türkiye’de en yaygın şirket türüdür.

Limited şirketlerin özellikleri şunlardır:

 • Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir.
 • Sermayesi belirlidir.
 • Ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
 • Anonim şirketlerden daha az işlem maliyeti gerektirir.
 • Daha kolay yönetilebilir.

Limited şirketler, her türlü ticari faaliyette bulunabilirler. Ancak, bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunamazlar.

Limited şirket kurmak için gereken belgeler şunlardır:

 • Şirket sözleşmesi
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi ilanı
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil müdürlüğüne başvuru formu

Limited şirket kurmak için gerekli olan işlemler şunlardır:

 • Şirket sözleşmesinin hazırlanması
 • İmza sirkülerinin hazırlanması
 • Ticaret sicil gazetesinde ilan verilmesi
 • Vergi dairesine başvuru yapılması
 • Ticaret sicil müdürlüğüne başvuru yapılması

Limited şirketler, anonim şirketlerden daha avantajlı bir şirket türüdür. Limited şirketler, anonim şirketlerden daha az işlem maliyeti gerektirir ve daha kolay yönetilebilir. Limited şirketler, Türkiye’de en yaygın şirket türüdür.

hisse devri nedir? hisse devri Nasıl yapılır?

Hisse devri, bir şirketin hisselerinin bir başka kişiye veya kuruma satılması işlemidir. Hisse devri, şirketin sahiplik yapısında değişiklik meydana getirir. Hisse devri, ortaklar arasında, ortaklar ve şirket arasında veya şirket ile üçüncü kişiler arasında yapılabilir.

OKU  Küçük ve Karlı Ne İş Yapılabilir?

Hisse devri, yazılı bir sözleşme ile yapılır. Sözleşmede, hisse devrinin konusu, hisselerin fiyatı, devir tarihi ve devir şartları belirtilir. Hisse devri, noter tarafından onaylanır.

Hisse devrinin tescili için, sözleşmenin noter onaylı bir örneği ile diğer gerekli belgeler, ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Ticaret sicili müdürlüğü, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, hisse devrini tescil eder.

Hisse devrinin tescil edilmesi ile, devir alan kişi, devir edilen hisselerin sahibi olur. Devir alan kişi, şirkete karşı, hisselerin sahibi olarak hak ve yükümlülüklere sahip olur.

Hisse devri, bir şirketin sahiplik yapısında değişiklik meydana getirir. Bu nedenle, hisse devrinin, şirketin diğer ortakları, şirket ve üçüncü kişiler tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Devri değer artış kazancı nedir?

Devri değer artış kazancı, bir iktisadi kıymetin edinilmesinden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançtır. Bu kazanç, elden çıkarılan iktisadi kıymetin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark olarak hesaplanır.

Devri değer artış kazancı hesaplanırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 • İktisadi kıymetin alış bedeli: İktisadi kıymetin alış bedeli, iktisadi kıymetin satın alındığı tarihteki gerçek bedeli olarak kabul edilir. İktisadi kıymetin alış bedeli, fatura, dekont gibi belgeler ile kanıtlanabilir.
 • İktisadi kıymetin satış bedeli: İktisadi kıymetin satış bedeli, iktisadi kıymetin elden çıkarıldığı tarihteki gerçek bedeli olarak kabul edilir. İktisadi kıymetin satış bedeli, tapu, dekont gibi belgeler ile kanıtlanabilir.
 • Endeksleme: İktisadi kıymetin alış bedeli, elden çıkarıldığı tarihteki endeks değerine göre endekslenebilir. Endeksleme, iktisadi kıymetin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı azaltır.
 • İstisna: Devri değer artış kazancı, 2023 yılı için 58.000 TL’ye kadar istisnadır. Bu tutar, her bir iktisadi kıymet için ayrı ayrı hesaplanır.

Devri değer artış kazancı hesaplandıktan sonra, vergiye tabi tutulur. Vergi oranı, elde edilen kazancın miktarına göre değişir.

Devri değer artış kazancı hesaplanırken, vergi kanunları dikkate alınmalıdır. Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, değer artış kazancı hesaplamasını etkileyebilir.

baskılı ıslak mendil