Avans Teminat Mektubu Nedir?

Bankacılık sektöründe boyumuzu aşan maliyetler için bankadan kendimiz için kefalet isteriz. Aslında avans teminat mektubu konusu da tam bunun içindir.

Öncelikle teminat mektuplarının çeşitlerini öğrenelim.

Süreli (Vadeli Teminat Mektupları)

Belirli bir vadeye tabi olan teminat mektuplarıdır. Bankaların sorumluluğunun belli bir vade ile sınırlandığı bu tür mektuplarda bankanın sorumlu olabilmesi için mektup ile güvence altına alınmış̧ olan riskin, öngörülmüş olan vade içinde gerçekleşmesi gerekir.

Süresiz ( Vadesiz Teminat Mektupları)

Metninde belirli bir geçerlilik süresi bulunmayan ve süresiz olarak yürürlükte kalan mektuplardır. Süresiz teminat mektupları, Borçlar Kanunu’nda belirtilen 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabidirler.

Avans Teminat Mektupları

Avans teminat mektubu müteahhitlerin kazandıkları kamu veya özel sektör ihalelerinde, ise başlamaları için aldıkları peşin avans miktarının banka tarafından garanti edilmesidir. Sözleşme hükümlerine uygun olarak müteahhit taahhütlerini yerine getirdikçe, avans, hak edişlerinden mahsup edilmek suretiyle geri alınır.

Kesin Teminat Mektubu

Lehtarın muhatap idareye olan taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getireceğini garanti etmek ve yatırılması gereken kesin teminat tutarının yerine geçmek üzere verilen mektuplardır.

Geçici Teminat Mektubu

Kamu ve devlet ihalelerine katılmayı sağlamak amacıyla verilen, ihale kazanıldığı takdirde lehtarın kesin teminat verme ve sözleşmeyi imzalama fiillerini garanti eden teminat mektuplarıdır.

Mal veya hizmet tedarik edilmeden önce para ödendiğinde verilen bir garantidir. Bu nedenle, müşteri bir tedarikçiye avans ödemesi yapmayı kabul ederse (bazen peşinat olarak da adlandırılır ), ödemeyi yüklenicinin temerrüde düşmesine karşı güvence altına almak için bir teminat gerekebilir. Buna Avans Ödeme Teminatı), Avans Ödeme Garantisi veya Avans Aşamasında Ödeme denir.

Avans teminat mektubu, İnşaat Sektörü de dahil olmak üzere bir dizi sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir inşaat projesi durumunda, müteahhit (bu durumda İşveren ), proje için özel olarak gerekli olan yüksek değerli tesis veya malzemeleri satın almak için proje başlamadan önce avans ödemesi talep edebilir . Müşteri, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, örneğin yüklenicinin iflas etmesi durumunda, söz konusu müşteriyi güvence altına almak için sağlanan bir Avans Ödeme Senedi öncülünde bir avans ödemesi yapabilir. Tipik olarak, tahvilin miktarı avans toplamına eşittir.

Bir Peşin Ödeme Teminatı normalde bir İsteğe Bağlı Tahvil olacaktır, yani yazılı olarak talep edilmesi halinde, teminatın herhangi bir ön koşul yerine getirilmesi gerekmeden derhal tamamı ödenecektir. Bu, müşterinin (Yükümlü ) tahvilin ödenmesinden önce belirli koşulları karşılamasını gerektiren Şartlı Tahvilin (veya temerrüt tahvilinin) aksinedir . Bu normalde müşterinin, yüklenicinin ( İşveren ) yükümlülüklerini yerine getirmediğine ve sözleşmeyi yerine getirmediğine ve bu nedenle zarara uğradığına dair kanıt sağlaması gerektiği anlamına gelir .

OKU  Kefilsiz Kredi Veren Bankalar

Peşin Ödeme Tahvilleri, ödeme koşullarını belirlemek ve Talep Üzerine Tahvil olduklarını açıkça belirtmek için çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. İşletme sermayesini ihlal etmedikleri için normalde teminatsız olarak teslim edilebileceklerinden, bir bankanın aksine bir kefil tarafından en iyi şekilde sağlanırlar. Avans teminat mektubu konusunda artık netleştiğimize göre şimdi kimlerin buna ihtiyaç duyduğuna bakalım.

Bankalar, iş yapılmadan önce müşteri tarafından yüklenicilere yapılan ödemeleri kolaylaştırır ve destekler. Yüklenici için genellikle önemli maliyetler söz konusudur ve ön ödeme, nakit akışları ve projeyi üstlenme yetenekleri için hayati olabilir.

Bankalar, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, örneğin yüklenicinin iflas etmesi durumunda müşteriyi korur.

Kimler Avans Teminat Mektubuna İhtiyaç Duyar?

  • İnşaat şirketleri
  • Mühendislik şirketleri

Teminat Tahvilinin lehtarı kimdir?

  • Yerel yetkililer
  • Devlet organları
  • Ticari şirketler

Bankacılık ve borç alma olanaklarının ayrıntıları ( buradaki Banka Bilgi Formu ). Müşterinin tamamlanması için bankasına göndermesi gerekiyor.

Kefalet süreci göz korkutucu olabilir, ancak her şey gibi, nasıl yapılacağını bildiğinizde kolaydır! Kefalet Tahvilleri, özelleştirilmiş kefalet çözümleri tedarik etme ve sağlama konusunda uzmandır ve İrlanda’nın bu alandaki tek uzmanıdır. Bu yüzden avans teminat mektubu için detaylı bilgiler ve doğru bilgilendirmeler hep bankalardadır. avans teminat mektubu konusu anlaşıldığına göre artık işletmeniz için en doğru, en çarpıcı seçenekleri kullanabilir ve ticaret alanında kendisini önemli seviyelere getirilebilmesini sağlayacak önemli bir konudur.

baskılı ıslak mendil