Kadınlarda emeklilik yaşı hesaplama kadınlarda emeklilik yaşı tablosu

Emeklilik sayesinde belli bir süre çalışıp şartları sağladıktan sonra aylık alınmaya başlanmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşları farklılık göstermektedir. Kadınlarda emeklilik yaş hesaplaması ve erkeklerde emeklilik yaş hesaplaması farklı yöntemler ile yapılmaktadır.

Kadınlar, erkeklere oranla daha erken emekli olabilmektedirler. Aynı zamanda erkeklerin prim ödemelerine göre kadınların prim ödemeleri daha azdır. SSK ya da 4’a emeklilik şartı bayanlar için hem sigorta süresi hem de yaş itibariyle daha kolay tutulmuştur. Çalışma hayatında belli şartları yerine getiren insanlar, yaşamlarının geri kalanında düzenli olarak maaş almaya hak kazanırlar.

Emeklilik yaşı ve prim bu şartlardan bazılarıdır. Emekli olabilmek için devletin belirlemiş olduğu yaş doldurulmalı aynı zamanda prim gün sayısı da tamamlanmalıdır. Bayan ya da erkek emekli olabilmesi için belirli bir süre sigortalı işte çalışması gerekmektedir. Aynı zamanda emeklilik yaşı cinsiyete göre de değişiklik göstermektedir.

Devletin sunmuş olduğu bu aylık maaş içerisinde önemli olan bir diğer şart ise sosyal güvenlik kurumuna prim ödemelerinin yapılmasıdır. Çalışma hayatı boyunca memur, esnaf, çiftçi ya da işçi gibi ücret karşılığı çalışan kişiler emekli olabilmek için belli şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kadınlarda Emeklilik yaşı nedir?

Ülkemizde milyonlarca çalışanın tek hayali emekli olmaktır. SSK, Bağkur ve emekli sandığı gibi sigorta sistemlerinin herhangi birinde uzun bir süre çalışan vatandaşlar belirlenen şartları sağladıktan sonra emekli olmaya hak kazanmaktadırlar. Emekli olmaya hak kazanabilmek için Türkiye standartlarında, yaş kriterini de sağlamak gerekmektedir.

Aynı zamanda kadınların emeklilik yaşı ile erkeklerin emeklilik yaşı arasında da fark bulunmaktadır. Türkiye şartlarında emekli olabilmek için sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi şartlarının sağlanması gerekir. Sigorta giriş tarihiniz emeklilik yaşınız için belirleyici bir etken olmaktadır.

Kadınlarda Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Kadınlarda emeklilik yaşı hesaplamak ve yaş şartlarının yerine gelip gelmediğini öğrenmek için e-devlet‘ten yararlanabilirsiniz. Emeklilik gün sayısının hesaplanması internet üzerinden kolay bir şekilde bulunabildiği gibi aynı zamanda sosyal güvenlik kurumu aracılığı ile de öğrenilebilmektedir. 2018 yılından itibaren emekli olacak kişiler SSK, Bağkur ve emekli sandığı için yayınlanan yeni tablo da yer alan şartları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler. E-devlet üzerinden emeklilik yaşınızı ve zamanını hesaplayabilir tablo aracılığı ile erken emeklilikten yararlanıp yararlanamayacağınıza bakabilirsiniz. Ekranda istenilen cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi ve eğer maluliyetiniz varsa mevcut bilgiler girildikten sonra hesaplama otomatik olarak yapılmaktadır.

E-devlet ya da sosyal güvenlik kurumu aracılığı ile emeklilik yaşını hesaplamak istemeyenler için tasarlanmış olan tablolar ile erken emeklilik ve normal emeklilik şartlarınızı sağlayıp sağlamadığınıza bakabilirsiniz. Devletin yayınlamış olduğu yeni emeklilik yaş ve prim çizelgesi ile birlikte hizmete başlama tarihleriniz uyuştuğu takdirde emekli olma imkanı sunulmaktadır.

OKU  Temettü Nedir? Temettü Emekliliği Nedir?

Bilindiği üzere kadınların emeklilik yaşı erkeklere göre daha makul tutulmuştur. 3.600 prim günü ile 50 yaşında emekli olma imkanı sunulurken 4500 prim günü ile 58 yaşında emekli olma imkanı sunulmaktadır. Yeni çıkarılan yasa kapsamında 5.400 gün ile de emekli olunabilmektedir. 2005 tarihine kadar 5400 prim gününü tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olabilmektedirler.

Kadınların emeklilik nasıl hesaplanır?

Kadınlarda emeklilik yaşı hesaplaması yapılırken devletin belirlemiş olduğu tarihler ile yaş aralıkları bulunmaktadır. 23.05.2002 tarihinden önce sigorta girişi olan kadınlar 50 yaş 15 yıl ve 3600 prim günü ile emekli olabilirler. 23 Mayıs 2002 tarihinden önce sigorta girişi olan bayanların emeklilik yaşı 50 iken 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında hizmet girişi olanların emeklilik yaşı 52 olarak belirlenmiştir.

24 Mayıs 2005 tarihi ile 23 Mayıs 2008 tarihi arasındaki bayanların emeklilik yaşı 54 iken, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki bayanların emeklilik yaşı 56’dır. Devlet, 24 Mayıs 2011 sonrasında hizmet veren bayanların emeklilik yaşının 58 olduğunu açıklamıştır. Devlet ve sosyal güvenlik kurumunun ortak bir alanda belirlemiş olduğu SSK 4A kapsamındaki kadın çalışanlar için 4500 prim ödemesi emeklilik için yeterli sayılmaktadır.

SSK 4A kapsamında çalışmış olan 58 yaşını doldurmuş bayanların, 25 yıldan beri sigortası ve 4500 gün prim ödemesi varsa emekli olabilirler. 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında hizmet veren bayanlar 52 yaşında emekli olurken, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında emekli olan bayanlar 54 yaşında 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında emekli olan bayanlar 56 yaşında 2011 sonrasında ise 58 yaşında emekli olunmaktadır.

SSK 4A kapsamında 01.05.2008 tarihinde veya daha sonrasında işe girmiş olan kadınlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak belirtilmiştir. Emeklilik yaşının tespiti 5.400 günü tamamladıkları ya da tamamlayacakları zamana göre belirlenmektedir. 31.12.2005 tarihine kadar 5.400 prim gününü tamamlayan kadınlar emeklilik yaşı için 61 yaşını beklemek zorundadırlar.

Kadınlar Kaç yaşında emekli olunur?

Türkiye’deki emeklilik ile mevzuatlar gün geçtikçe değişmeye başlamıştır. Ancak her durumda da Türkiye’de emekli olabilmek için yaş ve prim şartı en önemli kriterlerden birisidir. Düşük prim ile emekli olmak mümkün hale geldi. Erken emeklilik fırsatları araştırılmaya başlandı. Emekli olabilmek için en önemli etken, sigorta başlangıç tarihidir. Erken emekli olabilmek için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı iseniz ve 15 yıllık bir sigorta süreniz var ise 3.600 prim günü ile emeklilik hakkından yararlanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra 31 Aralık 2011 tarihi öncesinde sigortalı olup 15 yıl sigorta süresini doldurmuş olan kadınlar 3600 prim günü de tamamladıktan sonra 54 yaşında emekli olabilirler. Emeklilikte bahsedilen sigorta başlangıç tarihleri ile birlikte prim günleri arasında farklılık ve yaşlar arasında farklılıklar meydana gelmiştir. 3600, 4500 ve 5400 gibi prim günleri ile emeklilik için farklı süreler ortaya çıkmıştır.

OKU  Death Cross Nedir?

Kadınlarda emeklilik yaşı tablosu

Kadınlarda emeklilik yaşı tablosu belirlenen kriterler sağlandığı zaman erkeklere göre daha makul zamanlarda emekli olma imkan sunmaktadır. Kadınlar erkeklere oranla daha erken emekli olabildikleri gibi prim ödemeleri de erkeklere oranla daha azdır.

Kadınlarda 3600 prim ile emeklilikte yaş ve hizmet aralığı:

Kadınlarda 3600 prim ile emeklilikte yaş ve hizmet aralığı
Kadınlarda 3600 prim ile emeklilikte yaş ve hizmet aralığı

Kadınlarda 4500 prim ile emekli olabilmek için yaş ve hizmet tarihi;

Kadınlarda 4500 prim ile emekli olabilmek için yaş ve hizmet tarihi
Kadınlarda 4500 prim ile emekli olabilmek için yaş ve hizmet tarihi

Devlet bayanlarda emekliliği kolaylaştırabilmek için yaş ve hizmet aralıklarını erkeklere göre daha hafif tutmuştur. Kadınlarda emeklilik yaşı hesaplanırken devletin belirlemiş olduğu prim günleri ve hizmet aralıkları büyük önem arz etmektedir. Özellikle yeni çıkan erken emeklilik yasası ile birlikte erkenden emekli olmak isteyen kadınlar bu şartları sağladıkları takdirde erken emeklilik özelliğinden yararlanabilirler. Erken emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günleri beraberinde hizmet tarih aralıklarını ve emeklilik yaşlarını da getirmektedir.

kadınlarda erken emeklilik
kadınlarda erken emeklilik

baskılı ıslak mendil