Rödovans Sözleşmesi nedir – RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Rödovans sözleşmesi ruhsat sahibi bulunan madenci işletme iznini devrederek bunun karşılığı olarak rödovans bedeli olarak bilinmekte olan pay alınmaktadır. Adliye mahkemeleri yerinde bir şekilde, belirtilen sözleşmede Borçlar Yasası içerisinde bulunmakta olan hasılat kirasına ait bulunmakta olan hükümler uygulanır.

Maden Devlet hakkı ödenmezse ne olur?

Denetim ve inceleme neticesinde, yaptığı üretim ve aynı zamanda sevkiyatı sevk fişi ile birlikte kayıt edilmediği veya bildirmediği anlaşılması durumunda ruhsat sahiplerine, ödenmeleri gerekmekte olan ve bunun dışında Devlet hakkına ek olarak belirtilmeyen miktar ile alakalı olarak hesaplanacak Devlet hakkının 5 katı kadar bir miktarda idari para cezası verilmektedir.

Ruhsat sözleşmesi nedir?

Rödovans Sözleşmesi 2 tarafa ayrı ayrı olacak şekilde tam borç yüklemekte olan bir sözleşmedir. Taraflardan bir tanesi Maden Hukuku’ndan kaynaklanmakta olan hakları, ikinci taraf ise bunun karşılığı olarak kararlaştırdıkları bedelli ödeyeceğini kabul etmektedir. Bunun neticesinde taraflardan bir tanesinin edimi, diğer tarafın ediminin sebep ve karşılığını netice vermektedir.

Rödovansçı ne demek?

Rödövansçı “Ruhsat sahasında bulunmakta olan madenlerin üretilerek katma değere katılması maksadıyla ruhsat sahipleri tarafından rödövans sözleşmesi yapmış oldukları gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve aynı zamanda kuruluşları ile birlikte bunların iştiraklerini ifade etmektedir” şeklinde mevzuatlarda yer almaktadır.

Rödövans nasıl yazılır?

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-1.htm, linkinde bahse konu sözleşme ile ilgili olarak en genel olarak “rödovans” tabiri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra aynı zamanda, Maden Yönetmeliği’nin 3. Maddesi içerisinde ise “rödövans” şeklinde yazılmış olmasından dolayı yer yer bu şekilde de kullanıldığı görülmektedir. Genel olarak yönetmelik içerisinde kullanılmakta olan şekli ile kullanılması doğru bulunmaktadır.

Rödovans veren kimdir?

Bu sözleşme içeriğine göre, rödovans veren, maden ocağının işleteceğini belirtmekte olan özel veya tüzel kişi, söz konusu olan ruhsat sahibine, üretmekte olduğu her 1 ton maden ile alakalı olarak daha önceden ödemeyi kabul  ettiği tutar kadar bir ücret ödemektedir. Burada belirtilmekte olan sözleşme ilişkisine ayrıca rödovans sözleşmesi tabiri kullanılmaktadır.

Rödovans Sözleşmesi Hukuki Niteliği

“Rödovans Sözleşmesi” bilinmekte olduğu gibi TBK m. 357’de yer almakta olan ürün kirasının bir alt kısmını teşkil etmektedir. Yargıtay da haklı bir şekilde rödovans sözleşmesini ürün kirasının farklı bir varyasyonu olarak nitelendirmektedir. Bunun neticesinde rödovans sözleşmesi içerisinde TBK m. 357 vd. Hükümleri uygulanmaktadır. Bu hususlara göre;

 

  • Rödovans Sözleşmesi her iki tarafında rızasının bulunduğu bir sözleşmedir.
  • Rödovans Sözleşmesi tüm taraflara tam borç yüklemektedir.
  • Rödovans Sözleşmesi ile birlikte devamlı borç ilişkisi ortaya çıkmaktadır

 

Rödovans Sözleşmesi Unsurları

  • Anlaşma Unsuru
  • Bir hakkın kullanılmasının başka birisine devri
  • Rödovans Sözleşmesine konu bulunmakta olan ruhsat hukukundan meydana gelen bir hak
OKU  Sepet Kur Nedir?

Unsurlarından ayrıca meydana gelmektedir. Bu unsurlar çerçevesinde sözleşmeden istifade edilmektedir.

Ruhsat Hukukundan Doğan Bir Hak Nasıl Devredilir?

 

Rödovans sözleşmesi ile tarafların bir takım hakları bulunmaktadır. Ruhsat sahibi ruhsat hukuku gerekçesiyle sahip bulunduğu arama, işletme gibi bulunmakta olan haklarını rödovansçı tarafa devretmeyi taahhüt eder. Esasen burada meydana gelmekte olan devir,  ruhsat sahibi olarak bilinmekte olan kişinin rödovans sözleşmesinden meydana gelmekte olan  asli edim yükümünü meydana getirmektedir.

Rödovans Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

Ruhsat sahibi, TBK m. 360 ile belirtilmekte olan, ruhsata konu bulunmakta olan sahayı, sözleşmenin maksadına uygun olacak şekilde kullanılmaya ve aynı zamanda işletilmeye elverişli bir pozisyona rödovansçıya teslim etmek ve bununla birlikte sözleşme süresince bu konu ile alakalı olarak bulundurmakla yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

MFUY m. 100/2’de yer almakta olan madencilik faaliyetleri neticesinde doğacak olan İş Kanunu, iş sağlığı ve aynı zamanda güvenliği ile alakalı olarak idari, mali ve hukuki olacak şekilde ki sorumluluklar rödovansçıya ait bulunduğu belirtilen madde içerisinde düzenlenmiş; fakat son cümlede bu halin ruhsat sahibinin Kanunundan doğmakta olan sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmadığı net bir şekilde belirtilmiştir. Bununla birlikte ruhsat sahibi mevcut bulunmakta olan sorumluluğu rödovans sözleşmesi ile ruhsata konu bulunmakta olan nokta da rödovansçıyla birlikte belirtilmekte olan sorumluluğu devam etmektedir.

baskılı ıslak mendil