Tahvil/Bono Nedir? Tahvil ile Bono Arasındaki Fark Nedir?

Tahvil ile bono kavramları sık sık merak edilen ve birbirine karıştırılmakta olan kavramlardır.

Tahvil Nedir?

Tahvil; bir ülke hazinesi veya bir ülkede, kamu kurumunda veya devlette mal veya hizmet üreten halka açık bir şirket tarafından, bütçenin finansman ihtiyacını karşılamak üzere bir yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen bir borç senedidir.

Tahvil Nedir
Tahvil Nedir

Tahvil nedir noktasında tahvil satmanın birincil amacı daha ucuz finansmandır. Tahvil satın alan kişi borç veren olarak hareket eder. Bu rol kurumsal bir ortaklığı temsil etmez. Tahvil satın alan kişinin tek hakkı ise faiziyle ödenen anaparayı geri alma hakkıdır. Senet ve tahviller, ihraç eden gerçek veya tüzel kişiye göre sınıflandırılabilir. Bir ülke hazinesi veya bir ülkede mal veya hizmet üreten halka açık bir şirket, kamu kurumu veya devlet tarafından bütçenin finansman ihtiyacını karşılamak üzere ihraç edilen bir yıldan uzun vadeli borçlanma aracıdır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen tahvillere Hazine bonosu, tahvillere Hazine bonosu denir. Halka açık şirketler tarafından ihraç edilen tahviller özel sektör tahvilleri olarak sınıflandırılır. Bir banka veya konsorsiyum tarafından ihraç eden ülkenin veya ihraç eden kuruluşun ana para birimi dışındaki bir para biriminde ihraç edilen tahvile daha yaygın olarak Eurobond olarak bilinir.

Tahvillerin Özellikleri Nelerdir?

Tahvillere yatırım yapan insanlar uzun vadeli bir şekilde borç verenlerdir. Tahvil yatırımcılarının tek hakkı vadesi geldiğinde ücreti tahsil etme hakkının olmasıdır. Tahvil sahiplerinin şirketin yönetiminde söz hakkı yoktur. Bununla birlikte, tahvilin önceliği nedeniyle, kazanma durumunda ilk önce tahvil sahibine kupon veya itfa ödemesi yapılacaktır. Faiz oranları dalgalandığında, tahvil fiyatları da dalgalanır. Faiz oranları yükseldiğinde, eldeki tahvillerin hesaplanan faiz oranları daha düşük olduğu için tahvil fiyatları düşer. Faiz oranları düştüğünde, tahvillerin değeri yükselir. Bu nedenle vadesinden önce karlı bir satış mümkündür. Sabit getirili menkul kıymetler, başlangıçtan itibaren borç senetlerinin getirilerini oluşturur. Tahvil sahipleri enflasyondan daha yüksek faiz oranlarına sahipse, gerçek bir oranda kâr elde ederler. Ancak tahvil getirileri enflasyon oranından düşükse, borç verenler reel gelir elde edemez ve zarara uğrayabilir. İflas veya tasfiye durumunda, tahvil sahipleri, borç derecesine göre belirlenen yargı yetkisi tarafından anapara ve faiz ödemelerini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda tahvil yatırımcıları, hisse senedi yatırımcılarına tercih edilir.

Tahvil Yatırımı Nasıl Yapılır?

İkincil piyasada işlem gören tahvilleri bankalar ve aracı kurumlar ile kolay bir şekilde alıp satabilirsiniz. Borçlanma aracı olarak kabul edilen tahvillere yatırım yapmak oldukça kolaydır. Bunun için öncelikle bir vadesiz hesap oluşturmalısınız. Buradaki kilit noktalar şunlardır: Yatırım yapmadan önce tahvillerin ve piyasanın özelliklerini öğrenmelisiniz. Örneğin; riski en aza indirmek isteyen yatırımcılar, özel sektör tahvilleri yerine daha güvenilir bir devlet tahvillerine yatırım yapmalıdır. Devlet tahvillerine uzun vadeli yatırım yapmak getiri sağlayabilir. Ancak, enflasyon riski ve faiz oranları sürekli olarak dikkate alınmalı ve izlenmelidir.

OKU  20 cent Kaç TL

Bono Nedir?

Bono nedir konusuna gelince sermaye piyasalarından kaynak sağlamak amacıyla ihraç edilen nakit ve sabit getirili menkul kıymetlerin yerine takas kolaylığı sağlayan senetleri ifade eden menkul kıymet notu. Yatırımcının belirli bir süre içinde bir devlet veya şirketten değişken veya sabit oranlı kredi aldığını gösteren belge bonodur.

bono nedir
bono nedir

Bonoların genel olarak amacı; şirketler, belediyeler, eyaletler ve hükümetler tarafından hazırlanan projelerin finansmanıdır. Tahvil vadeleri genellikle 60 ila 300 gün arasında sınırlıdır. Teminat olarak kabul edilen borçlu  (lehtar)  kayıtsız şartsız alacaklıya (lehdar) veya alacaklıya (lehdar) veya onun belirlediği bir kişiye ibrazında belirtilen teminatı veya ödeme tarihini verir. , mümkün ise. Senetler sadece yazılı olarak düzenlenebilir ve ciro yoluyla devredilebilir.

Tahviller, risksiz veya düşük riskli tahviller olarak listelenip sınıflandırıldıkları için menkul kıymetler olarak sınıflandırılırlar. Borçlanma aracı olarak tahviller devlet, yerel yönetimler ve özel şirketler tarafından çıkarılır. Borsalarda işlem gören bonoların ihracı, satımı ve alımı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, kambiyo niteliğindeki senetler ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Tahvil ile Bono Arasındaki Fark

Kısaca borçlanma araçları, borçlanma senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve kambiyo senetleri olarak bilinen tahvil ve bonolar, devletlerin veya özel kuruluşların finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli dönemlerde değişken veya sabit faizli olarak ihraç edilen yatırımlardır. Teoride, yatırımcılara faiz sunan tahvil ile bono arasındaki fark vadedir. Tahvil bono farkı noktasında vadesi bir yıldan uzun olan borçlanma senetleri için tahvil terimi, vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri için ise bono terimi kullanılmaktadır.

Tahvil/bono Yatırımcıları, tahvilleri elinde bulunduran kuruluşun herhangi bir kar veya zararından sorumlu değildir. Sabit getirili menkul kıymetler olarak bonoların/senetlerin önceden bilinen bir getirisi ve vadesi vardır. Bu özelliklerine ek olarak, tahvil ve bonolar piyasa likiditesinin ölçülmesinde ve merkez bankası açık piyasa işlemleri (APO’lar) aracılığıyla likiditenin koordine edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tahvil bono arasındaki fark özetle bu şekildedir.

Tavil Bono Hesaplama

Tahvil bono hesaplama konusuna gelince bir şirket, varlıklarındaki payını satabilir (hisse  ihraç edebilir) veya tahvil çıkarabilir.  Piyasadan fon çekilir. Tahvil ihracı sırasında şirket tahvili satın alan yatırımcılara düzenli ödeme (kupon ödeme), vade sonunda bir kez sermayenin geri ödenmesi gerçekleştirilir. Tahvil bono fiyatları, tüm kuponların fiyatı ve sona erme süresidir. Ödenecek toplam tutar buna göre belirlenir.

Tahvil Bono Faizleri

Tahvil bono faizleri noktasında bir tahvilin faiz ödemeleri, vadesi, yani tahvilin değeri üzerinden eşit miktarlarda yapılır. Tahvilin vade tarihine göre bir değer hesaplamak için yıllık gelir formülünü kullanabilirsiniz. Nakit değer eklendi. Bir tahvilin belirli bir yatırım dönemindeki getirisi ile vadeye kadar olan getirisi birbirinden farklıdır. Vadeye kadar getiri, bir tahvilin fiyatını bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır.  Getiri, tahvili vadeye kadar elinizde tutarsanız elde ettiğiniz getiridir. Her elde tutma dönemi için hesaplanan ve o dönem boyunca tahvile gerçek taahhüt gelire göre belirlenir. Genel olarak, bir tahvilin vadesi ne kadar uzun olursa, getiri de o kadar yüksek olur.

OKU  En Kolay Kredi Veren Bankalar 2023

Vade ne kadar kısa olursa, tahvil getirisi o kadar düşük olur.  Tahvil değerlemesi yapılırken faiz oranları ve enflasyon oranları dikkate alınmalıdır. Faiz oranları yükseldiğinde tahvil fiyatları düşer. Faiz oranları düştüğünde tahvil fiyatları yükselir. Bu nedenle tahviller faiz oranı riski taşır. Benzer şekilde tahvil değerleri ve enflasyon oranları arasında da benzer bir ilişki var. Bu nedenle tahviller enflasyon riski de taşımaktadır. Bu genellikle nominal faiz oranıdır.

Tahvil Bono Alım Satımı

Tahvil bono alım satımı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açılmakta olan tahvil ve de bono ihalelerine göre gerçekleştirilir. Bu ihalelere bazı belirli bankalar aracılığı ile katılınabilir. Giriş başvurusu Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen asgari tutarın altına düşmemelidir. Talep anında sabit bir işlem ücreti tahsil edilecektir. Tahvil bono almak mantıklı mı sorusunun cevabını belirleyecek ola şey ise faizlerin düşmesi ile ilişkili bir durum olmaktadır.

baskılı ıslak mendil