Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ne Kadar Maaş Alır? (GÜNCEL)

2022 yılındaki artışla birlikte radyoloji teknisyeni maaşları artmıştır. Hastane görüntüleme merkezlerinde çalışan radyoloji teknisyenleri, diğer bir deyişle tıbbi görüntüleme teknisyenleri, özel eğitim almış sağlık personelidir. Hastaları teşhis etmek için görüntüleme testleri yaparlar. Radyoloji teknisyenleri, kemikleri, organları, dokuları ve damarları görselleştirmek için tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanarak raporlar sunar. Röntgen, CT taraması, MR, ultrason, röntgen gibi ekipmanlarla gerekli tetkik sonuçlarının hastadan doktora bildirilmesine yardımcı olur. Radyoloji teknisyenleri özel ve kamu hastanelerinde çalışma imkânına sahiptir

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) Teknisyenlerinin Görevleri Nelerdir?

Tıbbi görüntüleme teknisyeni, radyoloji alanında çalışanlara ayrılmış bir unvandır. Bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, manyetik rezonans, floroskopi, mamografi, floroskopi, konvansiyonel radyoloji, nükleer tıp ve radyasyon tedavisi gibi alanlarda çalışırlar. Röntgen teknisyenleri, doktorun talimatlarına göre hastaların fotoğraflarını çekiyor. Ayrıca radyasyon tedavisi gören hastalar cihazlarını hazırlayarak uygulamayı gerçekleştirebilirler.

 • Hekim istemine göre radyografik incelemeler yapmak,
 • Radyografik incelemenin uygulanacağı konusunda hastayı bilgilendirmek,
 • Sorumlu olduğu ekipmanın kalibrasyonu, bakım ve onarımından sorumludur. Ayrıca rıza durumunda sorunu bildirmesi,
 • Filmin kalitesini veya yaptığı testleri kontrol etmesi,
 • Yapılan işi kayıt altına alması ve depolamayı düzenlemesi,
 • Makinelerde kullanılan eksik sarf malzemelerini tamamlaması.

Tıbbi görüntüleme teknikleri 2022 maaş, Röntgen teknisyeni olarak da bilinen medikal görüntüleme teknisyeni özel sektörde ve devlette iş bulmaktadır. Bir teknisyenin maaşını etkileyen farklı nedenler vardır. Bunlardan biri okul durumudur. Özellikle devlet kurumlarında çalışan teknisyenlerin maaşları eğitim durumlarından etkilenmektedir. Özel veya hastane radyoloji teknisyenlerinin maaşları da değişmektedir. Ücretleri etkileyen diğer faktörler;

 • Yıllık tecrübe: Kamu ve özel hastanelerde çalışan radyoloji teknisyenlerinin maaşları hizmet yıllarından etkilenmektedir.
 • Eğitim düzeyi: Eğitim düzeyi maaşı etkiler.
 • Rütbe: Memur maaşını etkileyen önemli faktörlerden biri de rütbedir.
 • Döner sermaye: Devlet kurumlarında her hastanenin döner sermaye ödemeleri değişebilmekte, bu da ücretleri etkilemektedir.
 • Fazla mesai: Tıbbi görüntüleme teknisyenleri için fazla mesai, maaşlarına artı olarak yansır.
 • Eş ve Çocuk Ödeneği: Eşi çalışmayan çocuğu olanlar hem eş yardımı hem de çocuk ödeneği alabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknisyenleri Çalışma Şartları

Kapalı ve karanlık ortamlarda çalışan röntgen teknisyeni sürekli röntgen ışınlarına maruz kalıyor ve bu da mesleğin en sinir bozucu yanı. Çalıştığımız kişilerin hasta olması, herhangi bir sağlık mesleği mensubunun yanı sıra mesleğe ekstra bir zorluk katmaktadır.  Mesai saatleri konusuna yaklaştığımızda radyoloji alanında çalışan çalışanları ilgilendiren aşağıdaki durumla karşılaşmaktayız. Normal şartlarda memurların çalışma süresi 40 saat/hafta iken, tıp alanında fazla mesai ve fazla mesai olduğu için bu süre uzar, ancak radyoloji alanındaki memurların haftalık çalışma saatleri şurada belirtilmiştir. Ancak bazı kurum ve durumlarda biraz aşılabilecek bir çalışma saati olabilir ve zaman içinde gecikme olabilir.

OKU  Hostes Kabin Memurları Ne Kadar Maaş Alır?
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknisyenliğinde Hangi Dersleri Veriyor?

Tıbbi görüntüleme teknisyeni programında sınıf öğrencileri;

 • Fizyoloji
 • Biyofizik
 • Radyasyon Anatomisi
 • Radyasyondan Korunma ve Radyasyondan Korunma
 • Radyasyon Görüntüleme Teknikleri
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Deontoloji

Uygulamalar ve ayrıca güzel sanatlar gibi derslerin öğretimi de sunulmaktadır. 2 yıllık uygulamalı ve teorik eğitimden sonra meslek hayatına başlamak mümkündür ancak yine de dikey geçiş sınavında (DGS) aldıkları puanla lisans programını 4 yılda tamamlamak isteyenler;

 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri fakülteleri bölümlerine geçiş yaparak lisans diploması alabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni Nasıl Olunur?

Tıbbi görüntüleme teknisyeni olmak isteyen kişinin öncelikle radyoloji veya tıbbi görüntüleme teknikleri alanında 2 yıllık bir ön lisans diplomasını tamamlaması gerekir. Bu fakültelerden birinden mezun olduktan sonra adayın özel sektörde mi yoksa kamuda mı çalışmak istediğine karar vermesi ve bu yönde adımlar atması gerekmektedir. Özel sektörde radyoloji teknisyeni olmak isteyen herkesin hastane ve sağlık kuruluşlarında sahada hizmet verenlere başvurması ve işe alınmayı beklemesi gerekir. Kamuda tıp teknisyeni olarak çalışmak isteyenlerin KPSS olarak bilinen kamu personeli seçme sınavını geçmeleri, atanmak için yeterli puanı almaları ve açık pozisyonlara başvurmaları gerekmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunları İçin İş Olanakları Nelerdir?

Bu program, tıp alanında hekimlere yardımcı olacak kariyer ortası personeli yetiştirmeyi amaçladığından, sağlık sektörünün çeşitli alanlarında istihdam olanakları bulabilirler. Tıbbi Görüntüleme Teknolojisi programından mezun olan teknisyenlerin iş imkânları aşağıdaki gibidir;

 • Kamu hastanesi
 • Özel hastane
 • Üniversite hastanesi
 • Özel tıp merkezi

Tıbbi nükleer bilim, radyoterapi gibi bölümlerde teknisyen olarak çalışabilirler. Tıbbi görüntüleme teknisyenleri, canlı film, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, mamografi, ultrason gibi birimlerde veya radyasyon tedavisi hastalarına yönelik görüntüleme tekniklerinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili birimlerde ve nükleer tıp fakültesinin çeşitli birimlerinde görev yapan sağlık teknikerleridir. Hastalığı teşhis etmek için gereklidir. Tıbbi görüntüleme teknisyenleri, bir tıp uzmanının gözetiminde radyografik muayene için kullanılacak ekipman ve hastaları hazırlar. Manyetik rezonans görüntüleme ve anjiyografi gerçekleştirin. Bir radyasyon tedavisi planı uygulayın. Çekim alanının düzeninden ve temizliğinden sorumludur. Denetim filmlerinin hazırlanmasından ve rapora dahil edilebilmesi için uygun yerlerde saklanmasından sorumludur.

Tıbbi Görüntüleme Teknisyenleri Geleceği

Türkiye genelinde tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısı son on yılda önemli ölçüde arttı. AB standartlarına geçiş sürecinde ülkemizde tanısal görüntüleme cihazlarının sayısının artacağı ve buna paralel olarak uzun yıllar tıbbi görüntüleme teknisyenlerine olan talebin devam edeceği görülmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknisyenliğini Kim Yapabilir?

Kişi uzun süre içeride kalabilir, biyoloji, fizik, kimya ile ilgilenen, ayrıntılara dikkat eden, sorumlu ve dikkatli, hızlı düşünebilen, hızlı karar verebilen, zor koşullarda işlerini organize edebilen, sakin, kişisel hijyene özel önem veren kişiler yapabilir.

Tıbbi Görüntüleme Teknisyenliği Devlette Ne Kadar Maaş Alıyor?

Tıbbi görüntüleme teknisyenleri devlet hastaneleri üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde iş bulabilmektedir. Devlet kurumlarına yerleştirilebilmeleri için KPSS sınavını geçmeleri gerekmektedir. KPSS sınavına giremeyen radyoloji teknikerleri özel sağlık kuruluşlarında iş bulabilmektedir. Ancak birçok özel sağlık kuruluşu, kamu kuruluşlarında ödenen maaşları sunmamaktadır. Birçok kuruluş, çalışanlarına önce asgari ücretle başlar. Ancak sevk, bilgi ve deneyime göre daha fazla ödeme yapan hastaneler de vardır.

OKU  Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar? (GÜNCEL)

Radyoloğun maaşı devlette ise rütbe ve derece bazında belirlenir. Tıbbi görüntüleme maaşına ek olarak işletme sermayesinden ek bir ödeme yapılır. Dolayısıyla ek ödemelerle, tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin kamu sektöründeki maaşları özel sektöre göre daha iyi ödenmektedir. 2022 yılında devlete ilk kez atanan bir kişi için işçinin net maaşı 6900 TL civarındadır. Ek ödemeler ve döner sermaye ile radyologların maaşları eyalette yaklaşık 7.500 TL nettir.

Sözleşmeli Bir Röntgen Teknisyeni Ne Kadar Kazanır?

Yeni alımlarda genellikle hükümetle sözleşme yapılır. Aslında, devlet radyoloji personelinin maaşları, sözleşmeli işçilerle aynıdır. Tek fark, bir çalışan yerine her yıl yenilenen bir sözleşme imzalamak zorunda olmalarıdır. Kamuda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sözleşmeli çalışanlara ödenen tıbbi görüntüleme teknisyeni maaşı 2022 yılı için yaklaşık 690,00 TL net asgari ücrettir. Ek ödemeler ve döner sermaye gibi ek ödemelerle sözleşmeli radyoloji teknisyeni maaşları devlette net 7500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Tecrübe, özel sektörde tıbbi görüntüleme teknisyenlerine ücret ödenmesinde en önemli kriterdir. Yeni mezunlar, radyoloji alanında deneyimli mezunlarla aynı maaşı almıyorlar. Aslında röntgen teknisyeni maaşı çok yüksek olmadığı için pek bir fark yoktur. 2022 yılı için özel hastanelerin tıbbi görüntüleme teknikleri maaşları net 4500 ile 5000 TL arasındadır. Elbette bu tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin maaşları 2022 yılı için ortalama miktarlar. İşçilerin maaşları hastaneler veya hastaneler veya sağlık hizmeti sunucuları arasında değişebilir.