Bankalar Kimlere Kredi Verir?

Bankalar krediyi, geri ödeyeceği konusunda kendisine güven duyulan kişi ve kurumlara, başlangıçta belirlenen vade sonunda mutlaka geri alınmak şartıyla verirler. Kredi kullanan kişinin kredi notu ve güvenilir olup olmadığı önem kazanmakta olup, bu durum ancak hakkında yapılacak olan araştırmalar sonucu anlaşılabilmektedir. Bankaların kimlere kredi verebileceği şu şekilde sınıflandırılabilir.

Türkiye’de Yerleşik Kişiler

Gerçek Kişiler :

Kendisine kredi açılacak bir gerçek kişinin öncelikle reşit ve mümeyyiz olması gereklidir. Ancak, bu niteliklere sahip olmayan gerçek kişilere kanuni temsilcileri (veli veya vasi) aracılığıyla kredi açılabilir.

Gerçek kişiler arasında genellikle tüccar sıfatına sahip olanlara kredi açılmaktadır. Ancak Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu na kayıtlı esnaf ve sanatkârlara da bankalar kredi verebilir.

Kredi verilecek kişilerin, bu niteliklerin yanısıra Bankaca istenen başka bir takım özelliklere de sahip olmaları gerekir. Bankalarca kişilere verilecek kredi türleri de belli sınırlamalara tabidir.

Tüzel Kişiler

 • Kamu Hukuku Tüzel Kişileri İl Özel İdareleri Belediyeler Kamu Kuruluşları
 • özel Hukuk Tüzel Kişileri Ticaret Şirketleri
 • Kollektif Şirketler
 • Komandit Şirketler
 • Anonim Şirketler
 • Limited Şirketler
 • Kooperatif Şirketler
 • Bankalar Vakıflar Demekler

Bankalar Kimlere Kredi Verir?

Kamu Hukuku Tüzel Kişileri:

Bu grupla İl özel İdareleri, Belediyeler ve Kamu Kuruluşları yer alır.

Özel Hukuk Tüzel Kişileri:

Bu grupta da ticaret şirketleri, vakıflar ve demekler yer almaktadır.

Adi Şirketler:

Adi şirketlerin tüzel kişiliği bulunmadığından, üçüncü şahıslara karşı bir şirket olarak varlığı yoktur. Dolayısıyla bunların ayrı ticaret Unvanı, ikametgâhı ve ortaklarından ayrı sermaye de yoktur Ticaret siciline kayıt ve tescili söz konusu değildir. Ancak ortaklığı meydana getiren şahısların tacir sıfatı ile ticaret siciline ve ticaret odasına şahsen kayıtları mümkündür

Adi ortaklığı üçüncü kişilerle ilişkilerinde temsil edebilmek için bütün ortakların birlikte hareket etmeleri gereklidir. Ortaklardan yalnız birisinin yapacağı işlem, bu hususta kendisine temsil yetkisi verilmedikçe, diğer ortaklar bağlamaz. Temsil yetkisi ortaklık sözleşmesi ile verilebileceği gibi bir vekâletname ile de verilebilir.

Adi ortaklığa yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle kredi açılması mümkün değildir. Bu açıdan kredi tek tek ortaklar adına açılmış olmaktadır.

Adi ortaklığın ortaklarından her birinin borcun tamamından sorumlu olmaları nedeniyle yetkili organlar tarafından kredi limitleri ortaklar itibariyle ayrı ayrı onaylanmakla birlikle risk ve cari hesap kayıtları adi ortaklık adına (firma itibariyle) izlenir.

Yabancılar 

Türkiye’deki yabancılara kredi açılmasında esas itibariyle yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak bir yabancının Türkiye’de ekonomik faaliyette bulunabilmesi için gerekli sermayeyi döviz olarak Türkiye’ye getirmesi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıktan izin alması ve verilen izin çerçevesinde faaliyet göstermesi gerekir.

OKU  Poliçe ve Banka Kredileri

Türkiye’de faaliyette bulunacak yabancılar Yabancı Sermayeyi Teşvik Mevzuatı ve Petrol Kanunundan yararlanmak istedikleri takdirde bu mevzuat çerçevesinde izin almaları gerekir

Bankalar sağladıkları döviz kredileri ile Türkiye’de ve dışarıda yerleşik kişilere açılan döviz tevdiat hesaplan (munzam karşılıklar düşüldükten sonra kalan kısım) tutarını geçmemek üzere, yurt dışında yerleşik kişilere ve ödemeleri dövizle yapılacak uluslararası ihalelerle ilgili işleri üstlenen Türkiye’deki kişilere döviz kredisi açabilirler.

Ayrıca, dışarıda yerleşik kişiler lehine bankalar herhangi bir vade sınırlaması veya izin gerekmeden döviz üzerinden düzenlenmiş teminat mektubu ve garanti de vermektedir.

KKTC’dc yerleşik kişiler lehine ve KKTC’dc yerleşik kişilere muhatap TL üzerinden teminat mektubu ve garanti vermeleri de söz konusudur.

Ayrıca, Türkiye’deki yerleşik kişilere muhatap olmak kaydı ile yurtdışında yerleşik kişiler lehine “Döviz Karşılığı TL” üzerinden gayri nakdi kredi düzenlenebilir.

– Yurtdışına Kredi Açılması :

Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde yurtdışına nakdi ve gayri nakdi Türk Lirası kredi açmaları serbesttir. Bu kredilerde vade konusunda bir sınırlama bulunmamakladır.

Bankalar, alınmış izinler çerçevesinde yurt dışında iş yapan Türk Müteşebbislerine yurt dışındaki faaliyetlerini tevsik etmeleri koşuluyla nakdi döviz kredisi açabilir. Türk müteşebbislerce, verilmiş izinler çerçevesinde bulunduğu yabancı ülkenin mevzuatına uygun olarak kurulan şirketlere de nakdi döviz kredisi verilir.

– Yabancı Bankalara Kredi:

Bankalar Türkiye dışındaki yabancı bankalara da kredi açabilirler Ayrıca, yabancı bankalara kontrgaranti teminat mektubu, aval – kabul ve teyitleri nedeniyle kredi tahsisi söz konusu olmaktadır.

“Bankalar Kimlere Kredi Verir?” üzerine 4 yorum

 1. *% 3 faizli kredi oranı sunar
  * Nakitsiz Girişimci İçin Sigorta
  * Para için garanti

  İyi kredi puanıyla, Credit Financier Home, bireysel veya şirket veya kooperatif derneklerine, endüstriyel ve kişisel çıkarlar için teminatlı krediler ve teminatsız krediler sunar.

 2. Benim adım Bayan Hatice Atagül. Ankara’da yaşıyorum ve bugün çok mutlu bir kadınımdır? Hayatımı ve ailemi değiştirebilecek olan herhangi bir Kredi veren kuruluşun kredi talep eden herkese danışacağını söyledim. Bana ve aileme mutluluk verdiklerine göre, 250,000.00 TL’lik bir krediye ihtiyacım vardı 3 çocuğa sahip bir dul olarak hayatımı başlatmak için bu dürüst ve ALLAH’tan korkan kredi borç verme şirketinden çevrimiçi olarak 250.000 TL Türk Lirası borç ile yardım ettim, onlar gerçekten İnsanlardan korkan İnananlar, Saygın bir kredi şirketidir.

  Geçen hafta onlardan borcumu ödediğim için çok mutluyum. Krediye ihtiyacınız varsa ve krediyi% 100 geri ödemekten mutlaka lütfen onlarla iletişime geçin ve lütfen Bayan Hatice Atagül’nun sizi onlara yönlendirdiğini söyleyin.

 3. Günaydın Sevgili kardeşlerim İslam, biz are güvenilir mali şirket, saygın, meşru ve kredite kredi şirketi. Biz Müslümanlar için borç para ve % 3 faiz oranıyla mali yardıma muhtaç insanlara layık güveniyorum. Kötü kredi veya faturaları ödemek için paraya ihtiyacı olan var mı? ya da bir iş kredi ihtiyacı? Kredi sunmak için memnuniyet duyarız gibi yararlanıcı güvenilir yardımcı bilgilendirmek için bu orta götürmeme izin ver.Yazınız ile bilgi aşağıda. Yanıt sonra bir kredi başvuru formu doldurmak için gönderilir. (Orada hiçbir kredi kontrolü, % 100 Garantili!) Umarım bana hizmet etmek izin verir. İçtenlikle.

Yorumlar kapalı.