Çalışanları Motive Eden Söz ve Davranışlar

Yöneticilerin en basit söz ve davranışlarla bile astlarını teşvik etmeleri ve pozisyonları dolayısıyla sahip oldukları gücü olumlu yönde kullanmaları mümkündür. Bunun çeşitli yolları vardır. Çalışanları motive eden söz ve davranışlar şu şekilde sıralanabilir:

    • Çalışanlara yapılacak düzeltmelerin birer geliştirme işlemi olarak sunulması:

Yöneticiler yapılması gereken düzeltmelerden sözederken işlemin olumlu yönlerini belirterek astlarını motive edebilirler.

Yeni bir planı açıklarken «Bu tarz çalışma işlerin geçen yıl olduğu gibi hatalı yürütülmesini önleyecektir» demekten kaçınılmalı, «Bu yaklaşım yapmakta öldüğümüz işleri geliştirmemize yardımcı olacaktır» şeklinde konuşulmalıdır.

    • Çalışanların gösterdiği çaba ve katkıların takdir edilmesi:

«İstediğimiz sonuçlara ulaşabilmemiz için hepinizin gayretle çalıştığını biliyorum, örneğin X Bey ve servis arkadaşlarının bir haftadır yapmakta oldukları fazla çalışmanın çok yararını görüyoruz.»

Çalışanları Motive Eden Söz ve Davranışlar

Yöneticinin söylediği bu tür sözler X Bey’i servis arkadaşlarını ve diğer memurlardan bazılarını motive edecektir. Gayretlerinin yönetim tarafından görüldüğünün anlaşılması diğer çalışanların motivasyonunu artırıcı etki yapacaktır. Ancak, yöneticinin üzerinde durduğu çaba ve katkıların gerçekten takdire değer olması şarttır. Gereksiz övgü ve takdir, diğer çalışanlarda olumsuz etki yaratabilir.

    • Astların sorunlarıyla ilgilenilmesi:

Kişilerle ilgilenilmesinin en basit şekli onları dinlemektir. Bir astın kişisel sorunlarını anlatması mutlaka bir çözüm yolu önerilmesini beklediğini gösteremez. Kişi sadece anlatmak ihtiyacını gidermek için konuşabilir ve kendisini dinlemek için zaman ayıran bir amire sevgi ve saygı duyar.

Bazen, astın sorunlarını dinlemekten öte, bunların çözümlenmesine yardım etmek de mümkündür. Örneğin, iş akım düzeninde yapılabilecek küçük bir değişiklik onun işle ilgili sorununun çözümlenmesine yardım edebilir. Bunun sonucu kişinin daha istekli çalışması ve daha çok katkıda bulunması olacaktır.

    • Çalışanlara bilgi verilmesi:

Yöneticiler astlarına önemli konulan aktarırken etraflıca bilgi vererek onları motive edebilirler.
Bu tür açıklamalar kişiye kendine değer verildiğini hissettirir ve işlere daha büyük bir hevesle sarılmasını sağlar. Ancak, bu onlara açıklanmaması gereken konuların söylenmesi anlamına gelmez. Açıklanabilecek konuların daha ayrıntılı ve nedenlerine inilerek aktarılması demektir.

    • Astların fikir ve önerilerinin sorulması:

Değişik kişilerin fikir ve önerileri arasında kuruluşa çok yararı dokunacaklar bulunabilir. Bu nedenle, iyi bir yönetici, zaman zaman astlarının fikir ve önerilerini sorup onları görüşlerine değer verdiğine inandırır.

Belirtilen fikir ve öneriler üzerinde durarak bunların daha geliştirilmesini; yenilerinin doğmasını sağlayabilir. Böylece hem yararlı öneriler elde etmiş hem de astlarını teşvik etmiş olur.

OKU  Kişisel İhtiyaçların Motivasyona Etkileri

“Çalışanları Motive Eden Söz ve Davranışlar” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.