Genel cerrahi Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Günümüzde, tıp alanında yeni iş kollarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Özellikle hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni teknolojik yöntemler ve teknikler, bu teknik ve yöntemlerin uygulanması konusunda bilgi sahibi nitelikli kimselere olan ihtiyacı da arttırmıştır. Bu alanlardan biri olan genel cerrahi alanında da meslek hakkında bilgi sahibi kimselere olan ihtiyaç gayet fazladır. Genel cerrahi uzmanlığı da bu noktada devreye girip, söz konusu alandaki ihtiyaçları karşılayacak kişilere yönelik ihtiyacı karşılar. Ameliyat gerektiren ağır hastalıklar söz konusu olduğunda en çok ihtiyaç duyulan uzmanlar arasında yer alan genel cerrahlar, uzun ve zorlayıcı bir eğitim sürecinden geçmektedirler. Bu eğitim sayesinde insan anatomisi ve vücuduna tam anlamıyla hakim olup ameliyat gerektiren durumlarda kolaylıkla mesleklerini yerine getirebilmektedirler.

Genel cerrahi uzmanı
Genel cerrahi uzmanı

Genel cerrahi uzmanlığı, tıbbi konulara ilgisi olan kişiler tarafından tercih edilmekte olup kendi içinde belli başlı avantajlara ve zorluklara sahiptir. Sıkı bir eğitim ve uzmanlık sürecinden geçmesi gereken genel cerrahi uzmanları hem iyi bir maaşa hem de nitelikli bir mesleğe sahip olmaktadırlar. Bu noktada, genel cerrahi uzmanlığı en popüler mesleklerden olup meslek seçme aşamasında olan gençler tarafından hakkında en fazla araştırma yapılan meslekler arasında yer almaktadır. Elbette, yukarıda da belirttiğimiz üzere, genel cerrahi uzmanlığı çeşitli zorlukları da beraberinde getirmekte, hastalarla layıkıyla ilgilenebilecek kimseler tarafından tercih edilmesi gereken bir meslek olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında, insanların en çok merak ettiği sorulardan ilki “Genel cerrahi uzmanı ne kadar maaş alır?” sorusudur. Eğer siz de genel cerrahi uzmanlığı hakkında bilgi almak istiyorsanız, aklınızdaki soru işaretlerini gidermek için bu yazıyı okumaya devam edebilir, “Genel cerrahi uzmanı ne kadar maaş alır?” sorusuna bir cevap bulabilirsiniz.

Genel cerrahi Uzmanı Nasıl Olunur?

Genel cerrahi uzmanlığı hakkında en çok sorular sorulardan birisi de bu mesleği yapmak için gereken niteliklerdir. Elbette, her meslekte olduğu gibi genel cerrahi uzmanlığı da kişinin belli başlı niteliklere sahip olmasını gerektirir. Özellikle tıp alanında hizmet vermeleri ile genel cerrahi uzmanlarının sahip olması gereken nitelikler ve eğitimler de büyük önem taşımaktadır. Genel cerrahi uzmanı olmak için belli başlı bazı eğitimlerden geçmek ve mesleğin gerektirdiği tüm eğitimleri almak şarttır. Bunun yanında, ülkemizde genel cerrahi uzmanlığı konusunda nitelikli işgücüne yönelik büyük bir rağbet olduğunu göz önünde bulundurursak bir kişinin sektörde tutunmak için belli başlı niteliklere sahip olması, hatta mümkün olduğunca kendini yetiştirmesi kesinlikle şarttır. Genel cerrahi uzmanlığı için gereken şartları ise şöyle sıralamamız mümkündür:

 • Genel cerrahi uzmanı olmak için gereken şeylerden ilki üniversitelerin 6 yıllık Tıp Fakültelerinde eğitim almaktır. Bu eğitim, kişiye tıp ile ilgili en temel bilgileri ve nitelikleri kazandırmayı hedeflemekte olup genel cerrahi uzmanı olmak için tamamlanması gereken ilk aşamalardandır.
 • Kişi, tıp fakültesini bitirdikten sonra TUS sınavına girerek genel cerrahi alanında uzmanlaşmaya hak kazanır.
 • Hak kazandığı uzmanlık eğitimine giderek bu eğitimde başarı gösteren ve bitirme tezlerini sunan adaylar genel cerrahi uzmanı
OKU  Ankarakart (Ego Kart) Bakiye Sorgulama işlemi Nasıl Yapılır?

Genel cerrahi Uzmanı Olmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Gerekmektedir?

Her meslekte olduğu gibi genel cerrahi uzmanlığında da kişinin belli başlı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Özellikle fazlasıyla yıpratıcı ve zorlayıcı bir alan olan genel cerrahi alanında çalışacak olan kimselerin sahip olması gereken belli başlı nitelikler bu kimselerin mesleklerini daha sağlıklı ve iyi bir şekilde sürdürmelerini mümkün kılacaktır. Bu özellikler sayesinde kişi işini layıkıyla yerine getirebilir ve kariyer basamaklarını tırmanması da her zaman daha kolay olur. Genel cerrahi uzmanı olmak isteyen bir kişinin sahip olması gereken nitelikleri şöyle sıralamamız mümkündür:

 • Bir genel cerrahi uzmanının ekip çalışmasına açık olması çok önemlidir.
 • Genel cerrahi uzmanları zorlayıcı bir alanda çalışmaya hazır olmalıdır.
 • Genel cerrahi uzmanları iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Özellikle hastalarla anlaşmak için bir genel cerrahi uzmanının sözlü iletişim becerilerinin iyi düzeyde olması fazlasıyla önemlidir.
 • Tıp alanının en zorlayıcı dallarından biri olan genel cerrahlık mesleğini yerine getirecek olan kişilerin titizlik, hijyen ve dikkat konulara fazladan önem vermesi gerekmektedir.

Genel cerrahi Uzmanı Ne İş Yapar?

Genel cerrahi alanında hastaların teşhis ve tedavisini yerine getiren, genel cerrahi konusunda bilgi ve uzmanlık sahibi olan genel cerrahi uzmanları; tıp çalışanlarının en çok ilgi duyulanları arasında yer almaktadır. Ülkemizde de büyük bir popülerliğe sahip olan genel cerrahi uzmanlığı hakkında en çok merak edilen sorular arasında “Genel cerrahi uzmanları ne iş yapar?” sorusu gelmektedir. Hastaların teşhis ve tedavi süreçlerini takip etmekte ve bu süreçlerde onların yanında olan genel cerrahi uzmanlarının temel sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Hastaların tıbbi geçmişini incelemek, hastalıklarının belirtilerin dinlemek ve hastalığın teşhisini yapmak,
 • Diğer tıp alanları ile ortak bir çalışma yürütüp hastanın mustarip olduğu rahatsızlığı teşhis etmek,
 • Test ve muayene bulgularına göre ameliyatın gerekli olup olmadığına karar vermek,
 • Hasta ve yakınlarına cerrahi işlem ile ilgili bilgi vermek,
 • Hastanın alerjisi ya da tıbbi herhangi bir durumu varsa bunu dikkate alarak tedavi için en uygun prosedürü planlamak,
 • Hemşire ve anestezi uzmanıyla diğer ameliyathane personelini koordine etmek ve ameliyatı planlamak,
 • Ameliyat öncesi ve sonrası gerekli ilaçları reçete etmek ve hastanın bedensel işlevlerini geri kazanmasına yardımcı olmak,
 • Ameliyathanenin ve ekipmanların steril olduğundan emin olmak,
 • Hasta mahremiyetini korumak.

Genel Cerrahi Uzmanı Hangi Hastalıklara Bakar?

Her ne kadar genel cerrahi dendiğinde akla ameliyat gelse de aslında genel cerrahlar vücudun geniş bir bölümünde oluşabilecek rahatsızlıklardan sorumludurlar. Genel cerrahların sorumlu olduğu rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz:

 • Sindirim sistemi
 • Karın
 • Meme
 • Cilt ve yumuşak doku
 • Baş ve boyun
 • Kafa içi damarlar ile kalp hariç tüm vasküler sistem
 • Endokrin sistem
 • Yoğun bakım ünitesinde ve travma yanık ünitelerinde kritik cerrahi operasyon gerektiren hastalara da genel cerrahi uzmanı bakar
OKU  Vista Sanayi Tipi Fırın ile Pişirme Kalitesinde Fark Yaratın

Genel cerrahi Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır?

Genel cerrahi uzmanlarının aldığı maaş en çok merak edilen konular arasındadır. Özellikle meslek seçimi için araştırma yapan gençlerin en çok sorduğu sorular arasında yer alan bu soruya yazımızda bir cevap vermeye çalışacağız. 2022 genel cerrahi uzmanı maaşları söz konusu olduğunda 16.000 TL ile 50.000 TL aralığında bir maaştan söz etmek mümkündür. Deneyimli genel cerrahi uzmanları söz konusu olduğunda alınan maaş 40.000 TL’den aşağı olmamaktadır.

Genel cerrahi maaşı bir hayli değişken olduğundan çoğu zaman kişilerin ne kadar maaş alacakları kendi becerilerine kalmıştır. Genel cerrahi uzmanı çalıştığı yerden sahip olduğu tecrübeye bağlı olarak 60.000 hatta 70.000 Türk lirasına kadar bir maaş alabilir. Bunun yanında, mesleki gelişim sağlandığı takdirde, genel cerrahi uzmanı, aldığı maaşı çok daha arttırabilir. Genellikle uzman hastanelerde çalışan tecrübeli genel cerrahi uzmanları aldıkları maaşı ciddi bir oranda arttırabilmektedirler.

baskılı ıslak mendil